Bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden sluit zich aan bij het protest in zijn regio tegen gaswinning in de Waddenzee en het kustgebied van noord Friesland. De actie is recent geïnitieerd door de Waddenvereniging met een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer Commissie voor Economische Zaken en Klimaat.
Zorg voor de Waddenzee en haar leefomgeving houdt voor mgr. van den Hout, wiens bisdom het grootste deel van de Nederlandse wadden bestrijkt, verband met de spanning tussen ecologie en economie in onze tijd: ‘’Vraagstukken van ecologie en economie moeten we meer dan ooit in samenhang zien met het gedrag van de mens en diens onbegrensde hang naar welvaart. Paus Franciscus heeft in zijn encycliek Laudato Si’ gewezen op die samenhang. Klimaatverandering, uitstoot van fossiele brandstoffen en uitputting van de aarde brengen de grenzen in beeld van wat de planeet aankan. De aarde als schepping en geschenk van God is ons gemeenschappelijk huis. Wij zijn verantwoordelijk voor effecten op dit huis door onze leefstijl en economische keuzes. Dat geldt ook voor de Waddenzee en het Noord-Nederlands kustgebied.’’