Foto bij Bid, bekeer u en stop met fossiele brandstoffen

“Nu is het moment om te breken met onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en over te stappen op schone energie”,  aldus paus Franciscus in zijn boodschap voor de  Wereldgebedsdag voor de schepping (1 september). Hij windt er geen doekjes om: “We hebben een klimaatcrisis veroorzaakt die het milieu en het leven zelf bedreigen, ook die van ons.” Hij spoort alle gelovigen aan om de scheppingsperiode te benutten voor bezinning op de schoonheid van de schepping en de rol van ons mensen om deze te hoeden en bewaren. Hij wijst op concrete stappen die elk van ons kan zetten in ons consumptie- en eetpatroon, in hoe wij reizen en gebruik maken van water en energie. Hij wijst op de profetische rol die jongeren spelen in de strijd tegen klimaatverandering en milieuvervuiling. Ook noemt hij de VN-klimaattop van 23 september a.s. – een belangrijk moment om drastische maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de opwarming van de planeet te vertragen. Hij besluit zijn boodschap met de wens dat “God ons de moed moge geven om het goede te kiezen, zonder te wachten of anderen stappen zetten.” De gehele boodschap is hier te lezen.