Van 6 tot 27 oktober 2019 vindt in het Vaticaan een bijzondere bisschoppensynode plaats. Kardinalen, bisschoppen en oversten van religieuze orden en congregaties uit de negen landen van het Amazonegebied zullen spreken over het thema: ‘Amazone: nieuwe wegen voor de kerk en een duurzame ecologie’. Het voorbereidend document voor de synode spreekt over een regio “die van vitaal belang is voor de planeet, maar die door langdurige menselijke interventie wordt bedreigd”. Ongeveer een derde van al het overgebleven regenwoud op aarde ligt in het Amazonegebied. Er wonen 400 inheemse volkeren die samen ongeveer drie miljoen leden tellen. De hardnekkige ‘cultuur van verspilling’ – een term uit Laudato Si’- bedreigt op korte termijn te toekomst van deze regio en op lange termijn die van de hele aarde. Ruim vier jaar na publicatie van Laudato Si’ moet deze synode laten zien hoe de Kerk de boodschap van een integrale benadering van zowel ecologische als sociale kwesties handen en voeten wil geven.