Op de feestdag van Sint Franciscus, 4 oktober 2020, heeft paus Franciscus zijn derde encycliek ‘Fratelli tutti’ (‘Allen zusters en broeders’) gepubliceerd. Daarin benadrukt hij dat alle mensen broeders en zusters zijn van elkaar en werkt uit wat dat betekent voor politiek, economie en de mondiale samenleving. De nieuwe encycliek ontleent evenals de vorige zijn titel aan een geschrift van de heilige Franciscus van Asissi. De paus wijst erop dat zijn patroonheilige allen zalig prijst die hun zusters en broeders in verre oorden evenzeer liefhebben als hun verwanten dichtbij. Paus Franciscus roept in ‘Fratelli Tutti’ “alle mensen van goede wil” op bij te dragen aan een wereld van broeder- en zusterschap, waar niet egoïsme, wantrouwen en geweld regeren, maar liefde en respect. De centrale boodschap van Laudato Si is ‘Alles is met alles verbonden,’ De nieuwe encycliek legt de nadruk op de verbondenheid tussen mensen. Kijk hier voor een filmpje met tien opmerkelijke invalshoeken van Fratelli Tutti.

Foto bij Allen zusters en broeders