De Raad van Kerken publiceerde in juni een visiedocument over een duurzame toekomst. Een document als uitnodiging tot gesprek binnen kerken en parochies.

De Raad van Kerken wil hiermee bijdragen aan ecologische bekering: bewustwording en betrokkenheid binnen kerken bij de verandering naar een duurzame samenleving. Niet per se om oplossingen te bedenken, maar wel om processen op gang te brengen. En ook zeker als kerken betrokkenheid te tonen in theologie, liturgie en diaconie.

In de visie staat ook waarom we ons zouden moeten bezighouden met het gezamenlijke huishouden, de aarde en haar bewoners. Theologie gaat niet alleen over God en mensen. Het Bijbelse perspectief is een inclusief perspectief; één die de hele schepping insluit. De mens is ten diepste met de aarde verbonden. De Bijbel drukt dat uit door te zeggen dat ‘adam’ (de eerste mens) gevormd is uit ‘adama’ (aarde) (Gen.2,7). En omdat de staat van die schepping door toedoen van ons mensen zorgelijk is, dienen de kerken zich over de vraagstukken rond duurzaamheid uit te spreken.