• Blog: Binnen jouw muren werkt de Heilige Geest

 • Nieuw filmpje voor kinderen online!

 • De kerk hoeft bij protest op de A12 niet vooraan te staan

 • Vertel met glinsterende ogen over jouw passie

 • Interview met onze communicatiemedewerker Matty

 • GroenGelovig dit jaar in Veenendaal!

 • Bisschop de Korte over Laudato Si’

 • Een dag stilte voor ‘het klimaat’

 • Jongeren worden groene rolmodellen met Jona Jaaropleiding

 • Ambassadeurscursus Laudato Si’

 • Schrijf zelf een groene preek

 • Bezinnen op natuur en geloof

 • Het contrast: klimaatverandering en pluche

 • Blog: Lente – teken van levenskracht

 • Blog: Het moet wel een beetje pijn doen toch?

 • Geslaagde filmvertoning voor 200 tieners

 • Zorgen voor ons lichamelijk huis

 • Proeven en praten

 • Geloofsgesprek

 • Gids voor zorgen voor de aarde

 • Interview met projectcoördinator Daan Savert

 • Vastenboodschap van paus Franciscus

 • Vasten en bezinnen

 • Klimaatwake in Amsterdam

 • Blog: De aarde als icoon

 • Hongerdoek voor de vastentijd

 • Wat is ecologische bekering?

 • Cursus duurzame(re) leefstijl

 • Meditaties bijgewerkt

 • Over de bescherming voor Gods schepping. Een katholieke stem.

 • Blog: Kerst als afkickprogramma

 • Nieuws: CO₂-calculator voor kerken

 • Boeren met perspectief

 • Tien richtlijnen voor de juiste spirituele instelling

 • Verslag: Van klimaatdepressie naar duurzame hoop

 • Blog: Van klimaatdepressie naar duurzame hoop

 • Oproep tot rechtvaardig klimaatbeleid

 • Alle workshops bekend

 • Nieuw: Film met paus Franciscus over de klimaatcrisis

 • Dierendag, feestdag van Franciscus

 • Verslag: inspiratiedag voor Caritasvrijwilligers

 • Boekpresentatie De schreeuw van de aarde

 • Boekentip: Actieve hoop

 • Driedaagse natuurretraite

 • Daan Savert onze nieuwe projectcoördinator

 • Webinars over ‘groen’ en de Bijbel

 • Laudato Si en Vastenactie

 • App Fr@ellli

 • Aanrader: Boek VerduurSamen met Franciscus

 • Boodschap Paus voor wereldgebedsdag

 • Investeringen Vaticaan voor een duurzamer wereld

 • Parochie met de handen in de aarde

 • Aanrader: Gespreksdocument Raad van Kerken

 • Nieuw: liturgisch materiaal voor periode voor de schepping

 • Waar is de kerk in het stikstofdebat?

 • Aanrader: Geloof en een hoop zonnepanelen

 • Meer lezen over drijfveren Matty

 • Meer inzet voor inbedding Laudato Si’

 • Gemeenteraadsverkiezingen 2022

 • #LaudatoSiLent

 • Religies trekken samen op voor het klimaat

 • Religieuze groepen laten van zich horen in Glasgow

 • Kerken en landelijke organisaties slaan handen ineen voor het klimaat

 • Klimaatpelgrimage naar COP26

 • Scheppingsperiode 2021

 • Klimaatwake bij het Catshuis

 • Noveen Laudato Si-week

 • GroenGelovig 2021

 • Rapport ‘Gods schepselen kreunen’

 • klimaatweekend

 • Leeswijzer voor gesprekken over Fratelli Tutti

 • Boodschap van de paus voor de 50e Vredesdag

 • Webinar Fratelli Tutti, pleidooi voor universele broederschap

 • Laat de aarde op adem komen

 • Duurzaamheid onder katholieken in beeld

 • Allen zusters en broeders

 • Krachtige boodschappen voor Scheppingsperiode van paus en patriarch

 • Nieuw Vaticaans document over integrale ecologie

 • Plant een Laudato Si’-boom

 • Vaticaan lanceert Jaar van Laudato Si’

 • TED-presentatie paus Franciscus

 • Geliefde Amazone

 • Parochies in Nederland steeds duurzamer

 • ‘Ecologische zonde’ als onderdeel katholieke leer

 • Paus betuigt solidariteit met inheemse leiders in Amazonegebied

 • Bid, bekeer u en stop met fossiele brandstoffen

 • Amazonesynode een test case voor Laudato Si’

 • 24 mei: verjaardag Laudato Si én globale klimaatstaking

 • Sterke kerkelijke deelname aan Klimaatmars

 • Boodschap paus Veertigdagentijd

 • Vastentijd 2019

 • Bisschop Groningen-Leeuwarden tegen gaswinning in de Waddenzee

 • KNR en PKN presenteren handreiking Geloofwaardig beleggen

 • Werkconferentie Laudato Si’ over geloof, duurzaamheid en toekomt in kerk en parochie

 • Katholieke ontwikkelingsorganisaties eisen klimaatgerechtigheid

 • Klimaatpelgrimage

 • Boodschap Wereldgebedsdag voor de schepping 2018

 • Zusters wereldwijd starten campagne ‘Sowing Hope for the Planet’

 • 200ste Groene Geloofsgemeenschap

 • Encycliek in zeven kernwoorden

 • Vastentijd 2018

 • Zonder empathie geen duurzaamheid

 • Top zeven Laudato Si’ momenten 2017

 • Veertig katholieke organisaties besluiten niet meer te investeren in fossiele brandstoffen

 • Wereldgebedsdag voor de schepping 2017: een gezamenlijke verklaring van paus en patriarch

 • Bij duurzaamheid hoort ook inclusieve vrede

 • Religieuzen voor het klimaat

 • “Het is verkeerd om de aarde te vernietigen en het is verkeerd om daaraan te verdienen”

 • Investeren in een betere toekomst

 • Bescherm de natuurbeschermers

 • Katholieken pleiten voor eind van het fossiele tijdperk

 • Studiedag over de rol van de theologie na Laudato Si’

 • Paus neemt het nogmaals op voor vluchtelingen en verstotenen

 • Paus Franciscus als beschermheer van milieubeschermers

 • Boodschap Wereldgebedsdag voor de schepping van paus Franciscus en patriarch Bartolomeüs

 • GroenGelovig Congres

 • Manifest Laudato Si’ gepresenteerd tijdens landelijke inspiratiedag

 • Na de Klimaattop: werk aan de winkel

 • Church of England: vermijd plastic