Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

—>—>—>—> Externe links—>—>—>—>

Description

Welkom op onze pagina voor 'links'.  U vindt hier links naar Nederlandse of Vlaamse organisaties. We wijzen ook op links naar organisaties in het buitenland. Als u aanvullingen of suggesties heeft met betrekking tot deze pagina, zijn deze meer dan welkom. Stuur een mail naar ls@knr.nl.

Nederland en België

GroeneKerken: met GroeneKerken willen Kerk in Actie en Maatschappij van Welstant stimuleren dat kerken duurzamer en groener worden en dat die kerken – van beginner tot duurzame expert – elkaar kunnen vinden en stimuleren. De actie richt zich op alle kerk- en geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap.
 

Ecokerk.be: In Vlaanderen besteedt het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede - een netwerk van negen christelijk geïnspireerde solidariteitsorganisaties - veel aandacht aan duurzaamheid. Op haar website is een speciaal gedeelte met de naam ecokerk, waarop berichten staan en allerlei werkmateriaal voor kerkelijke groepen.

KNR: de Konferentie Nederlandse Religieuzen heeft een pagina over duurzaamheid en spiritualiteit met gebeden, overwegingen en voorbeelden van hoe religieuzen omgaan met de schepping.

De Huijberg: De Huijberg is een Franciscaans geïnspireerde leefgemeenschap die leeft in verbondenheid met de natuur. Gasten, meelevers en meewerkers zijn voor korte of langere tijd welkom voor een retraite of om mee te werken in de moes- en kruidentuin. Kijk voor het programma op De Huijberg

Netwerk Katholieke Vrouwen: is een open netwerk van en voor vrouwen die vanuit haar katholieke levenshouding opkomen voor maatschappelijke thema's, belangen van vrouwen en krachten bundelen.

Micha Nederland: Micha Nederland werkt aan draagvlak onder christenen voor sociale en ecologische gerechtigheid. Elk jaar in oktober wordt een Micha Zondag georganiseerd, waarvoor speciale themapakketten worden samengesteld.

A Rocha: A Rocha is een christelijke natuurorganisatie die landelijke Natuurwerkdagen organiseert. Ook maakt zij liturgische themapakketten.

Kerk en milieu: Kerk en milieu biedt een oecumenische site met informatie over kerken en het milieu, met columns, agenda en links naar andere christelijke 'groene' websites.

Schepping Vieren: biedt gebeden en gedichten, liederen, meditatieve teksten, verhalen en complete liturgieën die zijn bedoeld om te inspireren en helpen bij het vorm geven van vieringen en bijeenkomsten.

GroenGeloven: Marjolein Tiemens-Hulscher is initiatiefneemster van deze site. Ze is biologe is al jaren bezig op het snijvlak van geloof en duurzaamheid en geeft hierover workshops. Op haar site is meditatief materiaal te vinden en gebeden.

Verdieping: training ecologisch leiderschap: Medische Missiezuster Elly Verrijt is een pionier op het vlak van ecologische spiritualiteit. Haar gedachtegoed is omgezet in een training van tien modules en een leergemeenschap. (klik rechtsonder voor NL)  

Buitenland

Engelstalige sites: Een van de meest actieve katholieke klimaatbewegingen in de wereld is het Laudato Si Movement. Op hun site is een schat aan informatie en werkmateriaal te vinden rond klimaatverandering, de encycliek Laudato Si', etc. Bekijk ook hoeveel landen en groepen zich inzetten om de visie van Laudato Si te verspreiden.

Het Amerikaanse Catholic Climate Covenant heeft veel werkmateriaal rond zorg voor de schepping ontwikkeld. De site promoot ook de Saint Francis Pledge, een eed die mensen afleggen om te zorgen voor de schepping en voor de armsten. 

Het Amerikaanse GreenFaith is een interreligieuze organisatie en biedt leiders uit verschillende geloofstradities trainingsmateriaal om zorg voor de schepping te verankeren in de geloofspraktijk.

De Ierse bisschoppen hebben in 2014 een pastorale brief gepubliceerd over de zorg voor de aarde: Cry of the Earth: A pastoral reflection on climate change. Waarschijnlijk vanwege die voorsprong is er in Ierland al veel materiaal beschikbaar rond zorg voor de schepping. De Ierse katholieke ontwikkelingsorganisatie. De Ierse Franciscanen hebben een website praying-nature opgezet, met materiaal voor gebed en liturgie rondom het milieu en Laudato Si'. Zij hebben ook een uitgebreide brochure uitgebracht over de opdracht ons in te zetten voor environmental justice. Verder hebben zij in 2011 een werkschrift uitgebracht voor religieuze gemeenschappen om zich beter bewust te worden van de eigen ecologische levensstijl.

Ecological Leadership: Medische Missiezuster Elly Verrijt is een pionier op het vlak van ecologische spiritualiteit. Haar gedachtegoed is omgezet in engelstalige training van tien modules en een 'learning community'. 

De Engelse site Pray and Fast for the Climate heeft in de aanloop naar de Klimaattop in Parijs gelovigen opgeroepen om te bidden en vasten voor een goed eindresultaat. Nog elke maand worden specifieke gebedssuggesties op de site geplaatst.

De Engelse ontwikkelingsorganisatie Progressio heeft een studiegids ontwikkeld, dat in kort bestek een idee geeft van de belangrijkste 'rode draden' van de encycliek.

 

Duitstalige sites: de Duitse kerken zijn bijzonder actief op het vlak van zorg voor de schepping. Zowel vanuit de Lutherse als de Katholieke Kerk is een schat aan materiaal ontwikkeld. Enkele voorbeelden: Misereor heeft een pagina met werkmateriaal rond de encycliek en een document met liturgische bouwstenennachhaltigpredigen.de , een site voor kerkelijke voorgangers die in hun preken aandacht willen besteden aan zorg voor de schepping; Umkehr zum Leben, een protestantse site met veel werkmateriaal dat ook voor parochies geschikt is; Kirchliche Umweltberatung, een site met vooral veel links naar milieu-initiatieven vanuit de kerken; AGU (Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten der deutschen (Erz-)Diözesen) biedt werkmateriaal rond de thema's Klimaat, Mobiliteit, Energie en Biologische Diversiteit. Ook Zwitserland kent een eigen kerk & milieu site: www.oeku.ch - een oecumenisch project (zowel in het Duits als in het Frans).

 

Vaticaan: Het Laudato Si Action Platform is een samenwerking van het Vaticaan, de internationale Laudato Si Movement en mensen van goede wil van over de hele wereld. Je vindt hier allerlei ondersteunend materiaal om zelf te werken aan de zeven Laudato Si doelen. Schrijf je voor tips en nieuws ook in voor de Engelstalige nieuwsbrief. 

 

 

 

 

Franstalige sites: De Franse bisschoppenconferentie heeft op haar site Église catholique et Société een tabblad Environnement et Modes de Vie met berichten over kerk & duurzaamheid, boekbesprekingen, etc. In Canada is een Groene Kerkenbeweging actief: Eglises Vertes, die kerkelijke gemeenschappen instrumenten aanreikt om te verduurzamen. Op de website van het bisdom Montréal is een dossier Église Verte opgenomen.

 

 

 

© 2016 - 2022 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord