Update van encycliek Laudato Si’

Wereldbol gedragen en verzorgd door handen

Paus duidelijk over klimaat: de bal ligt bij de mens

Een flinke schep erbovenop. Dat is wat paus Franciscus doet met zijn nieuwste brief over het klimaat: Laudate Deum. Volgens hem is er veel te weinig gebeurd sinds het verschijnen van zijn eerdere klimaatoproep Laudato Si’ in 2015. Hij roept op tot concreet handelen, te beginnen op de VN-klimaattop in Dubai. Jurijn Timon de Vos van de Laudato Si’ Alliantie NL: ‘Wat de paus zegt, is dat de mens verantwoordelijk is voor de klimaatcrisis. Bij de mens ligt dus het probleem, maar óók de oplossing.’

LAUDATE DEUM met afbeelding Vaticaan

Tegen technische innovaties als stoplap

Volgens paus Franciscus is er geen ontkennen meer aan. De mens heeft de huidige klimaatcrisis veroorzaakt en verergerd. De paus is vooral kritisch op het zogenaamde ‘technocratisch paradigma’. Hiermee bedoelt hij het geloof in losse technologische innovaties, als oplossing voor de klimaatcrisis. In werkelijkheid helpen deze verbeteringen alleen de rijken en mensen met macht. Ondertussen lijden de meest kwetsbaren dagelijks onder de gevolgen van klimaatverandering. De Vos: ‘Dit is zoals we paus Franciscus kennen: hij neemt het op voor de zwakkeren en ontziet de machtigen niet.’

Gezamenlijke aanpak – nu het nog kan

Wat is dan wel de oplossing? Volgens Mgr. De Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en bestuurslid van de alliantie, doet paus Franciscus een hartstochtelijke oproep aan de wereldgemeenschap: Maak gezamenlijk vaart en pak de klimaatcrisis versneld aan. ‘De paus spreekt als geestelijk en moreel leider. Dat komt tot uitdrukking in de titel van zijn brief, Laudate Deum (‘Prijs God’). God is de Schepper en eigenaar van deze wereld.’

Laudate Deum steekt hoog in en richt zich op de aanstaande VN-klimaattop in Dubai. Volgens de paus moet de COP28 een keerpunt worden: met afspraken die écht werken en die écht worden nagekomen én met sancties bij overtredingen. In tijden dat landen vaker kiezen voor hun eigen belang, breekt de paus ook een lans om samen op te treden. Alleen via internationale samenwerking valt een verergering van de klimaatcrisis te voorkomen.

De complete tekst van de exhortatie is te vinden op de website van het Vaticaan en het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) zal een Nederlandse vertaling uitbrengen.

Laudate Deum in Nederland

De Laudato Si’ Alliantie NL blijft zich inzetten voor verspreiding van de boodschap van de paus over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Als activeringsorganisatie deelt de alliantie Laudato Si’ en Laudate Deum onder een breed publiek: van de Vrije Universiteit tot het evenement Groengelovig tot het Bisdom Roermond.
Marc Bollerman, directeur van Vastenactie schreef een reflectie op Laudate Deum.

Een Nederlandse vertaling van de exhortatie komt van de broeders van Abdij van Egmond.

In november namen 180 mensen deel aan het webinar over Laudate Deum, wat voorbereid was door de staf met alliantieleden Socires en Vastenactie. Het verslag van de lezingen leest u hier. Ook kunt u het webinar hieronder terugkijken.

Webinar over Laudate Deum

Met mgr. Bernabe Lemus, Pieter Hemels en Carla Dik-Faber

Wat zegt paus Franciscus in Laudate Deum, de nieuwste update van Laudato Si’? En wat betekent dat voor onze manier van werken, leven en omgaan met elkaar? De Laudato Si’ Alliantie verzorgde hierover een webinar op 3 november.

De directeur van Vastenactie presenteert de kern van de exhortatie; waarna de bisschop van San Marcos (Guatamala) hierop reflecteert. Pieter Hemels vertelt over de omslag van zijn organisatie naar toekomstbestendig. En Carla Dik-Faber verkent met ons wat wij in Nederland kunnen met Laudate Deum. In een panelgesprek bespreken deze gasten de stellingen en het geheel wordt meditatief afgesloten door Marjolein Tiemens-Hulscher.

Dit webinar kwam tot stand in samenwerking met Vastenactie en Socires.

logo socires         Logo Laudato Si alliantielogo vastenactie