Klimaatmars 2023

Klimaatmars 2023

Loading Events

Mars voor klimaat & rechtvaardigheid

Duizenden mensen gaan zondag 12 november de straat op om aandacht te vragen voor klimaat en rechtvaardigheid. We hebben te maken met allerlei crises die met elkaar samenhangen. Biodiversiteit, hongersnood, klimaatverandering, vluchtelingen, wooncrisis, et cetera. Het is nu tijd voor de broodnodige omslag naar een duurzame en rechtvaardige samenleving.

Christenen voor klimaatrechtvaardigheid

Op 12 november zullen veel mensen samenstromen in Amsterdam. Binnen deze grote groep vormen ‘Christenen voor klimaatrechtvaardigheid’ een apart blok, waar je je bij kan voegen. Zo zijn er meerdere blokken met mensen die met hetzelfde doel meedoen aan de De Mars voor klimaat en rechtvaardigheid – zoals bijvoorbeeld mensen die zich hard maken voor klimaatbeleid vanwege zorg en gezondheid, voor hun kinderen, of vanuit de wetenschap.

Het blok ‘Christenen voor klimaatrechtvaardigheid’ is voor alle mensen die geloven in zorg voor de Schepping en zich daarvoor (willen) inzetten. Uit overtuiging kiest ‘Christenen voor klimaatrechtvaardigheid’ voor rentmeesterschap en solidariteit met de zwakkeren. Wees welkom en loop mee!

Verzameltijd:13:00
Verzamelplek: Pleintje naast de Westerkerk aan de Keizersgracht-zijde
Initiatiefnemers: GroeneKerken, Laudato Si’ Alliantie NL, Micha Nederland, A Rocha Nederland, Christian Climate Action

Meld je aan, zodat we weten op wie we kunnen rekenen.

  Meld je aan voor dit evenement:

  Ik wil op de hoogte gehouden worden van inspiratie en activiteiten rondom klimaat en geloof. Hiervoor schrijf ik me in voor de nieuwsbrief van

  Klimaatviering

  Voorafgaand aan de demonstratiemars wordt in de Westerkerk een interreligieuze klimaatviering gehouden met als thema ‘Stilte in de storm’. De viering begint om 12.30 uur. Daarna kan men aansluiten bij de demonstratie. 

  De viering is opgezet als een collage, waarin vertegenwoordigers van jodendom, christendom, islam, boeddhisme en hindoeïsme een bijdrage leveren. Het wordt een uur van bezinning, gebed en verstilling.
  Met bijdragen van o.a. organist Evan Bogerd en een projectkoor.

  De Klimaatcrisis Coalitie heeft een helder eisenpakket voor het nieuw te vormen kabinet:

  Vanuit de organisatie van de mars voor klimaat en rechtvaardigheid is een eisenpakket opgesteld voor het nieuw te vormen kabinet.

  • Fossiele subsdidies: Stop de 46,4 miljard aan fossiele subsidies. Maak een afbouwpad en voer dit ook uit.
  • Bestaanszekerheid: Bestrijd energiearmoede, houd het openbaar vervoer betaalbaar en start met het isoleren van de huizen met de laagste energielabels.
  • Grote vervuilers: De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. De grote vervuilers moeten aangepakt worden en een klimaatplan, in lijn met het klimaatakkoord van Parijs, is noodzakelijk voor overheidssteun.
  • Wereldwijd: Wereldwijd worden de meest kwetsbaren het zwaarst getroffen, terwijl zij het minst hebben bijgedragen aan het probleem. Steun en compenseer getroffen gemeenschappen en betrek hen bij oplossingen.
  • Fossiele brandstoffen: Stop met alle fossiele brandstoffen. Maak haast met energiebesparing en meer duurzame energieopwekking op zee en op land. Kernenergie is geen veilige en betaalbare oplossing.
  • Voedsel en natuur: Het Nederlandse landbouwsysteem perst boeren uit en pleegt roofbouw op de natuur. Herstel de biodiversiteit. Realiseer echte natuur-inclusieve kringlooplandbouw met een stuk minder dieren, een eerlijke prijs voor de boer en een prijsgarantie voor gezond voedsel.
  • Werk: Realiseer een WERK-fonds voor alle werknemers die hun baan verliezen door klimaatbeleid en de energietransitie, te beginnen bij de kolensector. Bied werknemers zekerheid met de garantie op omscholing, van-werk-naar-werk-trajecten en financiële compensatie bij eventuele inkomstenverlies.

  Meer informatie vind je op klimaatmars.nl.

  Go to Top