Inspiratiedag Caritas

Inspiratiedag Caritas

Loading Events

Samen bouwen aan een betere wereld voor iedereen

Zaterdag 17 september is de Inspiratiedag Caritas van bisdom Haarlem-Amsterdam in Heiloo. Iedereen die geïnteresseerd is in Caritas of in het thema van deze dag is van harte welkom. Gerard Moorman geeft samen met onze nieuwe projectcoördinator een inleiding en workshop over Laudato Si’.

De inspiratiedag sluit aan bij de Europese Campagne ‘Together We’, waarmee het bisdom de komende drie jaar aandacht geeft aan de zorg voor armen en voor de schepping. We maken ons allemaal zorgen en voelen ons vaak alleen en machteloos. Maar samen kunnen we verschil maken.

Er zijn inte­res­sante inlei­dingen en work­shops over de samenhang tussen duur­zaam­heid en armoede, over com­mu­ni­ca­tie en over contact leggen met mensen die arm zijn. En er is genoeg tijd om elkaar te ont­moe­ten, en ideeën en erva­ringen uit te wisselen.

Programma en aanmelden via Bisdom Haarlem-Amsterdam

Go to Top