Inspiratiebijeenkomsten Hoop doet leven

Inspiratiebijeenkomsten Hoop doet leven

Loading Events

Caritas van de Heilige 3-eenheidparochie organiseert een drietal inspiratiebijeenkomsten over het thema ‘Hoop doet leven’. De bijeenkomsten zijn speciaal voor alle (diaconale) vrijwilligers en parochianen van de Heilige drie-eenheid parochie om zich te laten raken en geïnspireerd te worden door verhalen van deskundige inleiders op een bepaald gebied. 

Projectcoördinator van de alliantie, Jurijn Timon de Vos verzorgt één van de inspiratiebijeenkomsten. 

Compassie in huidige nood

In onze huidige maatschappij zien we dat er veel vraagstukken tegelijkertijd spelen die van invloed zijn op ons menszijn. Denk aan klimaatverandering, oorlogen in Europa en Midden Oosten, economische ongelijkheid veraf en dichtbij, een slinkend vertrouwen in overheid maar ook talloze (jonge) mensen die geestelijke nood ervaren. Deze (sociaal) maatschappelijke onderwerpen vragen om een andere taal en nieuwe verhalen. Verhalen die nieuwe perspectieven bieden op het leven en die gaan hoe het katholieke geloof inspiratie geeft om te handelen. Met een taal die gaat over compassie, vertrouwen en hoop. Vandaar de titel: Hoop doet leven!

Vorming en verdieping

De caritaswerkgroep van de Heilige drie-eenheid parochie wil dat niet alleen de nadruk ligt op de uitvoering van activiteiten maar dat het ook van belang is dat er aandacht is voor vorming en verdieping. Om vrijwilligers van diaconale initiatieven op te laden en te voeden worden er daarom in 2024 een drietal inspiratiebijeenkomsten georganiseerd rondom het thema ‘Hoop’. Hoop is het geloof dat we op een bescheiden schaal kunnen werken om zo samen de wereld beter te maken.

Bij iedere bijeenkomst is er een inleiding waarbij een spreker zijn/haar geloofsverhaal verbindt met zijn/haar vakgebied. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek hoe we ons geloof kunnen verbinden met inzet aan mensen die te maken met de kwetsbare kanten van het leven. Door samen na te denken en met elkaar te spreken over de grote vraagstukken waar de kerk en de wereld voor staan, getuigen we van onze hoop op de Heer die zin geeft aan elk menselijk leven. Kortom, alle reden om ons te laten inspireren. Denk mee, praat mee en doe mee tijdens deze speciale bijeenkomsten voor vrijwilligers en parochianen die actief zijn in Heilige drie-eenheid parochie.

Data van de bijeenkomsten

Donderdag 23 mei

Zwanine Siedenburg van drugspastoraat Amsterdam spreekt over hoe hoop een plek krijgt in haar werk bij het drugspastoraat Amsterdam en het project Walk of live.

Donderdag 27 juni

Jurijn Timon de Vos (projectcoördinator Laudato si’ Alliantie Nederland) vertelt over de encycliek Laudato si’ waarbij Paus Franciscus oproept om onze invloed aan te wenden om een klimaatcrisis af te wenden en met elkaar zorg te dragen voor de aarde als ons gemeenschappelijk huis.

Woensdag 18 september

Guyana Zijl is student aan de Radboud Universiteit en heeft meegewerkt aan het onderzoek Barmhartigheid blijven dienen. Ze zal vertellen over hoe ze haar geloof in de praktijk brengt en dit haar inspireert in werk, studie en leven.

Go to Top