Expertmeeting Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Expertmeeting Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Loading Events

In het kader van de strategische koers organiseert de stichting Confessioneel Onderwijs Leiden jaarlijks een expertmeeting voor docenten en medewerkers. Centraal staat de inspiratie van en door experts, de dialoog en ontmoeting. Leren van én met elkaar.

De plenaire inleiding wordt verzorgd door Sander Schimmelpenninck, journalist, opiniemaker en presentator. Er worden workshops gegeven door allerlei experts, waaronder projectcoördinator Daan Savert.

 • Marco Snoeck (HvA); over het beroepsbeeld van de leraar; loopbaan en
  ontwikkelmogelijkheden voor leraren.
 • Jonneke Bolhaar (CPB); over ongelijke kansen en de invloed van ‘nature en
  nurture’ en het effect van stapelaars.
 • Niels Kerssens (Universiteit Utrecht); over digitale technologie,
  gepersonaliseerd onderwijs en de rol van data, algoritmen en de leraar in de
  interactie met de leerling.
 • Marcel Elsenaar (Verus); over levensbeschouwelijk burgerschap en deel
  uitmaken van de democratische samenleving; hoe draag je als school bij aan de
  mooist denkbare toekomst voor volgende generaties.
 • Daan Savert (Laudato Sí Alliantie); over verantwoord omgaan met de aarde en
  hoe kinderen te helpen bij het vormen van hun mening en bewustwording
  rondom dit thema.
 • Tony van Dalen (Expertis); over ‘close reading’, een verdiepende manier van
  begrijpend lezen en luisteren en werken aan dieper tekstbegrip in het basis- en
  voortgezet onderwijs.
 • Helen Pluut (Universiteit van Leiden); over welzijn van werknemers, de balans
  tussen werk en privé en conflicten tussen de verschillende levensrollen van
  mensen.
 • Sander Schimmelpenninck (journalist, opiniemaker en presentator); een
  verdiepend gesprek over kansengelijkheid in de maatschappij en het onderwijs
Go to Top