Door Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, H. Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding

Begint een beter milieu echt bij jezelf? Gooi gebruikte kleding in een textielzaak, boek bij een luchtvaartmaatschappij die voor iedere vlucht een boom plant, eet geen vlees, koop geen plastic flesjes. Maar hoeveel kun je als individuele consument nu echt bijdragen aan verduurzaming? En wat zou de rol van bedrijven en politiek daarin moeten zijn?

Relevantie

De overheid heeft de verantwoordelijkheid gelijke concurrentievoorwaarden voor bedrijven te scheppen, zodat het niet langer financieel aantrekkelijk is om duurzaamheid uit te stellen.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Sí (Wees geprezen – over de zorg voor het gemeenschappelijk huis)

“Continuïteit is onontbeerlijk, daar men de politiek betreffende klimaatveranderingen en milieubescherming niet kan veranderen bij iedere regeringswissel. Resultaten bekomen vraagt veel tijd en veronderstelt onmiddellijke kosten waarvan de effecten niet zichtbaar zijn binnen een lopende regeringsperiode.  Zonder druk van de bevolking en van de instellingen zal er dus steeds weerstand zijn om in te grijpen, zeker wanneer de problemen des te schrijnende zijn. […] Maar als een politicus de moed zal hebben om deze verantwoordelijkheid wel op te nemen, zal dit hem leiden naar de waardigheid die God hem als mens gegeven heeft en zal hij een getuigenis van grootmoedige verantwoordelijkheid nalaten in de geschiedenis“. (LS 181)

Voorbede

Bidden wij voor nieuw politiek elan, dat tot uitdrukking zal komen in een ambitieuze regering die niet alleen duurzaamheid preekt, maar omzet in daden. Laat ons bidden.

logo duurzaam geloven Sint Maarten