Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 1 en 2 april 2023

 

Ton van Leur, Groene Catharinakerk Woudenberg

 

Actualiteit: Water moet centraal staan in toekomstige voedselvraagstukken.

De eerste VN-waterconferentie is na bijna 50 jaar afgelopen vrijdag afgesloten. Er werden 700 niet-bindende toezeggingen geformuleerd. Als ze worden nagekomen, zullen ze de wereld op weg helpen naar toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen. Grote bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bespraken samen de waterproblemen in de wereld. Er is $ 300 miljard toegezegd om de waterzekerheid te verbeteren.

Wageningse onderzoekers o.a. hebben aandacht gevraagd voor de grote veranderingen in internationale stroomgebieden: door smeltende gletsjers en bergsneeuw raakt benedenstroomse landbouw in het nauw. En dat gaat voedselsystemen onder druk zetten. Onderzoek in het stroomgebied van de Himalaya laat zien hoe water centraal staat in de toekomstige voedselvraagstukken. Als wordt gesproken over een eerlijke waterverdeling voor landbouw, moet je naar de hele hydrologische cyclus kijken. 70 procent van de stroomgebieden is grensoverschrijdend. Nu al zorgt dit voor spanningen tussen Turkije en Irak en tussen Egypte en Ethiopië. De potentie van conflict zal met smeltende gletsjers en langere periodes droogte door klimaatverandering groter worden. Aldus Arjan Budding, hoofd van het Wageningse programma Duurzaam Waterbeheer.

 

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’

Een grotere schaarste aan water zal een stijging van de kosten ten gevolge hebben. Van levensmiddelen en verschillende producten die van het watergebruik afhankelijk zijn. Sommige studies hebben gevaar gesignaleerd. Namelijk dat als men niet snel maatregelen neemt, men binnen weinig decennia acuut te maken zal hebben met waterschaarste.

De milieueffecten zouden miljarden mensen kunnen treffen. En anderzijds is te voorzien dat de watercontrole door grote internationale ondernemingen verandert in een van de belangrijkste bronnen voor een conflict in deze eeuw. (LS nr.31)

 

Voorbede

Moge uw Geest over ons vaardig worden, uw Geest die ons waakzaam en attent maakt op dreigende waterschaarste. Leer ons Uw schepping in eerbied te bewaren en de bronnen van leven op aarde in ere te herstellen en met elkaar te delen. Laat ons bidden