Voorbede duurzaamheid voor het weekend van 22 en 23 april 2023

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit

Gister was het de dag van de Aarde. Een mooie aanleiding om met een groepje mensen van de Haagse Dominicus naar de StadsOase Spinozahof te gaan. Deze buurttuin begon in 2014 met niets van niets. Nu is het, soms tegen de klippen op, een groene oase tussen het steen geworden; een ‘moes’tuin waar mensen elkaar werkelijk ontmoeten, een ware ontmoetingsplek. De tuin verbindt mensen met de natuur, maar ook met elkaar. Hier komen mensen die luisteren naar wat de Aarde/aarde nodig heeft, naar wat ieder ander nodig heeft. Dit soort plekken zijn kantelpunten van hoop.

 

Uit de encycliek Laudato si’ van Paus Franciscus

Het is belangrijk de bijbelteksten in hun context te lezen en eraan te herinneren dat zij ons uitnodigen de tuin van de wereld ‘te bebouwen en te bewaken’. Terwijl ‘bebouwen’ betekent een terrein ploegen en bewerken, wil ‘bewaken’ zeggen beschermen, verzorgen, behouden, bewaren, toezicht houden. Dat houdt een relatie in van verantwoordelijke wederkerigheid tussen mens en natuur. Iedere gemeenschap kan uit de aarde nemen wat hij nodig heeft voor eigen overleven, maar zij heeft ook de plicht haar te beschermen en de continuïteit van haar vruchtbaarheid voor de toekomstige generaties te waarborgen. […] Deze verantwoordelijkheid ten opzichte van een aarde die van God is, houdt in dat de mens, begiftigd met verstand, de natuurwetten en het delicate evenwicht tussen de wezens van deze wereld eerbiedigt. (delen uit LS 67 en 68)

 

Voorbede

We bidden voor onze zuster Moeder Aarde die ons voedt en leidt. Dat er mensen zijn die luisteren naar wat zij nodig heeft om vruchtbaar te blijven, om te kunnen blijven voeden. Dat er mensen zijn die de controle over de natuur durven loslaten en zich door haar laten leiden. Dat er mensen zijn die werken aan kantelpunten van hoop, dat we zelf kantelpunten van hoop mogen zijn. We vragen U, leer ons een houding van liefdevolle aandacht en compassie voor al onze broeders en zusters, waarmee we samen leven in uw gemeenschappelijk huis.