Voorbede duurzaamheid voor het weekend van 2 en 3 december 2023

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit

30 november is de jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde naties begonnen. In Dubai komen de wereldleiders van 190 landen voor de 28e keer bij elkaar (COP 28) om te praten over klimaatverandering, hoe we die kunnen beperken, hoe we ons moeten aanpassen, wie wat gaat doen en betalen. De Overeenkomst van Parijs (COP 21 in 2015) presenteert een brede en ambitieuze doelstelling: de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde onder de 2° C houden ten opzichte van het pre- industriële niveau, en met als doel deze terug te brengen tot 1,5° C. De huidige plannen, en de uitvoering daarvan, schieten echter nog schromelijk te kort. De hoop voor deze conferentie is dat mensen het vermogen hebben om hun kleine belangen te overstijgen en in grotere termen te denken, zodat COP28 een beslissende versnelling van de energietransitie mogelijk zal maken, met effectieve toezeggingen die onderworpen zijn aan voortdurend toezicht. Deze Conferentie kan een koerswijziging betekenen, waaruit blijkt dat alles wat sinds 1992 is gedaan in feite serieus en de moeite waard was, anders zal het een grote teleurstelling zijn en het goede dat tot nu toe is bereikt in gevaar brengen.

Uit de apostolische exhortatie Laudate Deum van Paus Franciscus

Mogen degenen die aan de Conferentie deelnemen strategen zijn die in staat zijn om meer rekening te houden met het algemeen welzijn en de toekomst van hun kinderen dan met de kortetermijnbelangen van bepaalde landen of bedrijven. Mogen zij op deze manier het nobele karakter van de politiek demonstreren en niet de schande ervan. Aan de machthebbers kan ik alleen maar deze vraag herhalen: “Waarom zou iemand in dit stadium willen vasthouden aan macht, alleen maar om herinnerd te worden vanwege zijn onvermogen om actie te ondernemen toen dat dringend en noodzakelijk was?” (LD60)

Voorbede

Bidden we voor de wereldleiders op de klimaattop, dat ze geïnspireerd worden om met openheid te luisteren naar degenen die het hardst getroffen worden door de klimaatverandering.  Geef hun moed om wijs en snel te handelen, zodat ons gemeenschappelijk huis kan herstellen. Dat het een huis wordt waar het fijn en veilig wonen is voor alle mensen, al onze medeschepselen en de toekomstige generaties.