Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 11 en 12 februari 2023

Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, Groene Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding

Zeventig  jaar geleden verdronken bijna  tweeduizend mensen in Zeeland, Zuid-Holland en het westen van Noord-Brabant. Die ramp vormt nog steeds het oeroude schrikbeeld van de zee. Maar de zeespiegeldreiging voor de toekomst is deels een andere.
Zeventig jaar geleden werd er twee dagen van tevoren gewaarschuwd. Nu waarschuwen deskundigen 70 jaar van tevoren, dat als we niets doen, de zeespiegel stijgt en de hele kuststreek wordt bedreigd.
Zo zijn in de toekomst grote rampen ook echt niet ondenkbaar en als het misgaat in de buurt van de bebouwing gaat het in no time om grote aantallen mensen. Dus zeg nooit nooit. Maar ook als er geen grote vloedgolf over Nederland komt, zullen we op steeds meer plaatsen gedoe krijgen. Dan kan het zijn dat we toch stukje voor stukje en polder voor polder de boel moeten opgeven. Nederland heeft een enorm belang bij verlaging van uitstoot van broeikasgassen.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’

Als de huidige tendens voortgaat, zou deze eeuw wel eens getuige kunnen zijn van ongehoorde klimaatveranderingen en van een ongekende verwoesting van de ecosystemen met ernstige gevolgen voor ons allen. De stijging van het zeeniveau. Kan bijvoorbeeld uitermate ernstige situaties scheppen, als men bedenkt dat een vierde van de wereldbevolking aan zee of in de nabijheid hiervan leeft, en het merendeel van de metropolen in kustgebieden liggen (LS 24)

Voorbede

Goede God, leer ons te  luisteren naar berichten, die ons misschien niet welgevallig zijn, maar ons wel op tijd waarschuwen voor ernstige gevolgen van rampen door de stijging van  het zeeniveau. Laat ons bidden.