Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 22 en 23 juli 2023

Ton van Leur, H. Catharinakerk Woudenberg

Actualiteit: Kabinet valt over het asielbeleid.

In de afgelopen maanden heeft het kabinet gesproken over de beperking van de migratie. Er werd geen akkoord bereikt. Dat leidde tot de val van het kabinet. Over gezinshereniging bleken de meningsverschillen te groot. Nog niet bekend is of de zogenoemde Spreidingswet die uitgaat van een evenwichtige en kleinschalige verdeling over het hele land nog behandeld gaat worden in de Tweede Kamer. Die onzekerheid maakt het voor de groep kwetsbare mensen voor wie het allemaal bedoeld is des te schrijnender. Het demissionair kabinet gaat nog wel kijken of een akkoord kan komen over een pakket maatregelen over arbeidsmigratie. Het is te hopen dat het kabinet inziet dat voor een duurzame integratie van migranten en vluchtelingen langdurige en volledige deelname aan de arbeidsmarkt essentieel is. Taal en cultuur met hulp bij het vinden van (vrijwilligers)werk is dan nog maar het begin. Investeren in hun mogelijkheden en gebruik maken van hun talenten is pas echt duurzaam denken en duurzaam doen en daarbij geldt dat de menselijke waardigheid van de vluchteling en de migrant voorop moet staan.

Boodschap voor Werelddag voor migranten en vluchtelingen (24 september 2023)

Wat moeten we doen en wat moeten we stoppen?

Paus Franciscus wijdt zijn boodschap voor de Werelddag voor migranten en vluchtelingen aan de vrijheid van eenieder om te emigreren of te blijven. Conflicten, natuurrampen of de onmogelijkheid in eigen land een welvarend bestaan op te bouwen, dwingen miljoenen mensen hun land te verlaten. Vervolgingen, oorlogen, klimaatverandering en armoede veroorzaken gedwongen migratie. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid deze oorzaken weg te nemen. Dat begint niet alleen met de vraag wat we hiertegen kunnen ondernemen, maar ook met de vraag waarmee we moeten stoppen. De paus roept op de wapenwedloop, het economisch kolonialisme, het plunderen van andermans hulpbronnen en de vernietiging van de schepping als ons gemeenschappelijk huis te beëindigen. Om ervoor te zorgen dat migratie een echte vrije keuze is, moeten we ervoor zorgen dat ieder in gelijke mate deelt in het gemeenschappelijk goed en toegang heeft tot een integrale menselijke ontwikkeling. “De primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de landen van herkomst en hun leiders,” aldus de paus. Maar zij moeten in staat gesteld worden dit te doen en niet beroofd worden van hun natuurlijke hulpbronnen. Wanneer mensen kiezen voor emigratie moet dit een weloverwogen besluit zijn, teneinde te voorkomen dat grote aantallen mannen, vrouwen en kinderen slachtoffer worden van gevaarlijke illusies en gewetenloze handelaren. De paus nodigt de gelovigen uit om in vluchtelingen “niet alleen een broeder of zuster in nood te zien, maar in hem of haar Christus zelf te herkennen”. En ondertussen, terwijl we ons inzetten om emigratie de vrucht te laten zijn van een vrije beslissing, zijn we geroepen een maximaal respect te hebben voor de waardigheid van elke migrant.

Voorbede:

Bidden wij voor alle vluchtelingen en migranten die hun land ontvluchten en op zoek zijn naar veiligheid en een plek om in vrede te leven. Bidden wij voor de landelijke politiek en voor onszelf dat niet de angst regeert, maar moed wordt getoond om vluchtelingen en migranten te verwelkomen, te begeleiden, te beschermen en hen deel te laten uitmaken van een nieuwe en duurzame samenleving. Laat ons bidden.