Voorbede duurzaamheid voor het weekend van 7 en 8 oktober 2023

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit

Het dagblad Trouw organiseert al jaren ‘de duurzame 100’. Honderd duurzame initiatieven worden op weg naar de dag voor de duurzaamheid, 10-10,  gepubliceerd in de krant. Maandag 25 oktober ging het over het Friese Wergea. Het dorp organiseerde in de zomer de duurzaamheidsweek Wergea Bloeit, want de wereldproblemen als klimaatverandering, biodiversiteit, waterkwaliteit en stikstof zijn ingewikkeld en groot. Maar wat kun je zelf doen zodat we over honderd jaar nog een leefbare aarde hebben? “Klein beginnen, bewoners bewust maken van het belang van duurzaam leven, maar ook samen lol maken.” Er werd van alles georganiseerd: wandelingen langs kruidentuinen, boomgaarden en insectenlinten, kookworkshops over gezond en gevarieerd eten en minder voedsel verspillen, hoe kun je meer hergebruiken, maar ook gezamenlijke duik in het water bij de brug in de dorpskern.

Het initiatief groeit. Volgend jaar zal het zijn ‘Fryslân bloeit’. “We willen elkaar inspireren en motiveren om bewuste keuzes te maken. Ga je voor je eigen gemak, of denk je meer na?”

 

Uit de encycliek Laudato si’ van Paus Franciscus

Wij moeten opnieuw beseffen dat wij elkaar nodig hebben, dat wij een verantwoordelijkheid hebben jegens de ander en de wereld, dat het de moeite waard is goed en eerlijk te zijn. Wij hebben al te lang moreel verval geaccepteerd door een spelletje te spelen met ethiek, goedheid, geloof en eerlijkheid (LS 229).

 

Voorbede

God vertrouwt ons de zorg voor zijn schepping toe en ziet uit naar vruchten van behoud en herstel van zijn wereld: bidden we voor al die mensen die zich inzetten voor het milieu, die zich sterk maken voor een behouden wereld, dat zij vele anderen mogen inspireren en motiveren om zich daarbij aan te sluiten, dat hun inspanningen rijk vrucht mogen dragen.