Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 6 en 7 mei 2023

Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk, Leersum

 

Actualiteit

Meer schoon drinkwater gaat heel veel geld kosten. (Trouw 5 april)

Zuivering. Water in Nederland is zo vervuild dat schoon drinkwater niet meer vanzelfsprekend is.

Bedrijven proberen dat uit alle macht op te lossen, maar overheden pakken de kern van het probleem niet aan. “We willen iedereen aansluiten, maar een miljoen huizen erbij is echt een flinke plens. De investeringen uitstellen is geen optie, er moet dit jaar een oplossing komen. Tot voor kort dacht iedereen: die drinkwaterbedrijven fiksen het wel.”, aldus Doeke Schipper, waterexpert bij Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van het land.

Inmiddels werkt Vitens met een experiment. Het bedrijf onderzoekt of vies rivierwater kan veranderen in puur en fris drinkwater. Dat is noodzaak. Per dag levert Vitens 1 miljard liter drinkwater aan 5,8 miljoen klanten in vijf provincies. Om dat vol te kunnen houden zoekt het bedrijf naar nieuwe drinkwaterbronnen en waterzuiveringsmethoden, zoals de installatie bij de IJssel. Het rivierwater stroomt door een lange blauwe buis naar twee containers in het vaste land. Daarin hangen twee grote buizen, zogenoemde “membranen”. Het vieze water wordt hier doorheen gepompt en schoon gemaakt. Maar zelfs als het na intensieve zuivering perfect drinkwater is, gaat het weer terug de rivier in. Dit is nog maar een proef. Pas over een jaar weet het bedrijf of het deze methode op grote schaal gaat toepassen.

 

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’

Terwijl de kwaliteit van het beschikbare water voortdurend verslechtert, is er op sommige plaatsen een toenemende trend om deze schaarste hulpbron te privatiseren en ze tot een handelswaar te maken, onderworpen aan de wetten van vraag en aanbod. De toegang tot veilig drinkwater is een primordiaal, fundamenteel en universeel mensenrecht, omdat het menselijk overleven ervan afhangt en het bijgevolg een voorwaarde is om alle andere mensenrechten te doen gelden, Onze wereld heeft een zware sociale schuld ten opzichte van de armen die geen toegang hebben tot drinkwater, omdat hun recht op leven dat voortkomt uit hun onvervreemdbare waardigheid, wordt miskend. Deze schuld kan gedeeltelijk vereffend worden door economische maatregelen te treffen die de armsten drinkbaar water en sanitaire voorzieningen verschaffen. Maar de waterverspilling gebeurt niet alleen door de ontwikkelde landen, maar ook door de minder ontwikkelde landen die grote watervoorraden bezitten. Dit wijst ook op het educatieve en culturele aspect van de waterproblematiek, want vele beseffen niet eens de schadelijke gevolgen van hun daden. (LS nr. 30)

 

Voorbede

Bidden wij om schoon en voldoende drinkwater voor ieder mens en dier op aarde en voor het welslagen van nieuwe duurzame en natuurlijke manieren om van vuil water weer schoon drinkwater te maken. Laat ons bidden.