Voorbede voor duurzaamheid voor het Pinksterweekend van 28 mei 2023

Ton van Leur, H. Catharinakerk, Woudenberg

 

Aanleiding/actualiteit: “Meer doen met minder is helemaal niet zo moeilijk”.

Dagblad Trouw van 4 mei 2023.

“Voor mij is duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel van een leefstijl. Ik wil leven zonder andere mensen en de aarde schade te berokkenen en probeer zelfs de wereld een beetje mooier te maken.” Leven met toegevoegde waarde, zo vat Heleen van der Sanden (67) het samen in haar huis in Oss. Het is een koude maar stralende middag en door de grote dakramen heeft de zon de kamer behaaglijk warm gemaakt, zodat de kachel niet aan hoeft. Heleen vertelt in de krant dat het beperken van je ecologische voetafdruk soms best moeilijk is. Het moeilijke ervan zit volgens haar vooral in het geweld waarmee overbodige spullen en overconsumptie opgedrongen worden. “Als ik naar de supermarkt wandel, kom ik overal schreeuwerige reclame tegen voor reizen, cosmetica, frisdrank, auto’s. In de supermarkt is het aanbod zo overdadig dat ik er haast overspannen van word.”, aldus Heleen van der Sanden.

Je eigen leefstijl aanpassen zit vooral in het doen van kleine dagelijkse handelingen. Er worden online en in bladen tips gegeven hoe je wat duurzamer en soberder door het leven kunt gaan. Je moet het eigenlijk gewoon doen en bedenk dat alle beetjes helpen. Het geeft ook voor jezelf een goed gevoel.

 

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’

“….Het is zeer nobel de taak op zich te nemen zorg te hebben voor de schepping in kleine dagelijkse handelingen. Het is ook schitterend dat de opvoeding in staat is ze zodanig te motiveren dat ze een levensstijl gestalte geven. Opvoeding tot verantwoordelijkheid voor het milieu kan verschillende gedragingen bemoedigen die een directe en belangrijke invloed hebben op de zorg voor het milieu, zoals het vermijden van het gebruik van plastic of papieren materiaal, het terugbrengen van het waterverbruik, het scheiden van afval, alleen maar koken wat men redelijkerwijze zal kunnen eten, het zorgvuldig omgaan met de andere levende wezens, het gebruik van het openbaar vervoer of carpooling, het planten van bomen, zinloze verlichting uitdoen enzovoort. Dit alles maakt deel uit van een edelmoedige en waardige creativiteit, die het beste van het menselijk wezen laat zien. Iets hergebruiken in plaats zich er snel van te ontdoen op grond van diepe motieven kan een daad van liefde zijn die onze waardigheid tot uitdrukking brengt.” (LS Ned. vertaling  nr.211)

 

Voorbede

Goede God, houd onder ons levend wat U vandaag over ons uitstort. Wij bidden U dat wij de kracht van Uw Geest mogen ontvangen en in ons dagelijks handelen ons meer bewust worden van de noodzaak de aarde te beschermen en onze levensstijl van productie en consumptie te veranderen om de verdere opwarming van de aarde te stoppen. Laat ons bidden.