Voorbede duurzaamheid voor het weekend van 4 en 5 maart 2023

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit

Bij de inrichting van de publieke ruimte zijn de waarden zoals natuur, gezondheid en welzijn ondergeschikt gemaakt aan private winst die wordt geboekt dankzij optimalisatie en efficiëntie. Hierdoor profiteert een klein deel van de bevolking van de economische opbrengst terwijl een groter deel de nadelen ondervindt, zoals luchtvervuiling in de buurt van snelwegen, vervuilende bedrijven en intensieve veehouderij. Dit kan zo niet verder. Alle inwoners van NL hebben recht op een gezonde leefomgeving, natuur en biodiversiteit, betaalbaar wonen, duurzaam voedsel en fatsoenlijk werk. De overheid moet deze publieke waarden garanderen en dat kan alleen met ander ruimtegebruik. Esther Turnhout, hoogleraar wetenschap, technologie en samenleving aan de TU Twente stelt voor om hiertoe het idee van de ‘commons’ te omarmen. Volgens die idee kun je grondgebruik niet aan de markt overlaten, want dan domineren economische belangen. In een ‘common’ beslissen omwonenden en gebruikers gezamenlijk over gebruik en inrichting van grond. Dit zorgt voor de diversiteit aan waarden die nodig is om de ideologie van efficiëntie te weerstaan en ruimte te creëren die voor en van ons allemaal is.

 

Uit de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus

De consumptiegerichte visie van de mens, versterkt door de mechanismen van de hedendaagse geglobaliseerde economie, heeft een nivellerend effect op culturen en verzwakt de immense culturele verscheidenheid, die een rijkdom is van de mensheid. Doen alsof men alle problemen zal oplossen met eenvormige normen of technische interventies, leidt er dus toe dat men de complexiteit van de lokale problemen, die actieve interventie vereisen van de inwoners, naast zich neerlegt. (LS 144, Vlaamse vertaling).

 

Voorbede

We bidden voor politici en andere beleidsmakers dat zij zich los weten te maken van hun focus op efficiëntie en economische belangen. Dat zij openstaan om de inrichting van de publieke ruimte in een nieuw licht zien, en luisteren naar de stem van de lokale bevolking en de natuur.