Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 16 en 17 september 2023

Ton van Leur, H. Catharinakerk Woudenberg

Actualiteit: Trouw 5 september 2023.  ‘De aarde vertelt het ons wel’

Ruud Zanders, co-founder van Kipster (duurzame kippenboerderij) sprak op Duurzame Dinsdag 5 september de zogenoemde Duurzame Troonrede uit, met de landbouw als onderwerp. Hij zegt daarin dat ons voedsel, onze eerste levensbehoefte, al duizenden jaren zijn oorsprong vindt in landbouw. Na de tijd van de jagers en verzamelaars, wisten we als boeren hoe we met ons land steeds meer voedsel konden produceren. Die productiedrang, waarin we zo veel mogelijk produceren tegen zo laag mogelijke financiële kosten, speelt de aarde nu parten. Dat ons huidige landbouwsysteem aan verandering toe is, zal ook (bijna) niemand meer betwisten. We zijn ons doel ver voorbijgeschoten en dat wordt pijnlijk zichtbaar. Hoe nu verder? Een structurele verandering in het huidige systeem is noodzakelijk, aldus Zanders. We moeten omschakelen naar een werkelijk efficiënte voedselproductie in balans met dier, natuur, milieu en klimaat. Voor een duurzaam voedselsysteem hebben we een voedselakkoord nodig, waarbij het uitgangspunt is dat we gaan produceren én consumeren binnen de draagkracht van de aarde. Daarvoor is kringloopdenken van belang. Hij pleit voor een meer ecologisch verantwoord eetpatroon en hij geeft in zijn Duurzame Troonrede daarvoor de ingrediënten.

 

Uit de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus

Als duurzame ontwikkeling een nieuwe groei zal meebrengen, blijft het in elk geval een feit dat er vele decennialang een onverzadigbare en onverantwoorde groei is geweest. Daarom moet men die groei een halt toeroepen door bepaalde weloverwogen grenzen te stellen, door zelfs op zijn schreden terug te keren voor het te laat is.  Het is onhoudbaar dat er mensen zijn die almaar meer consumeren en vernietigen, terwijl anderen geen menswaardig leven kunnen leiden…(LS’ nr.193)

 

Voorbede

We bidden voor de aarde, dat ze verlost mag worden van uitputting en vervuiling. Bidden we voor onszelf dat we elkaar vergeven voor wat wij de aarde hebben aangedaan. Bidden we voor politici, boeren en consumenten: dat zij openstaan voor de samenhang in uw schepping. En dat we een nieuwe start maken voor een efficiënte voedselproductie in balans met de draagkracht van de aarde.