Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 9 en 10 september 2023

Ton van Leur, H. Catharinakerk, Woudenberg

Welke toon helpt ons verder in het klimaatdebat, een apocalyptische of juist optimistische?

Actualiteit: Dagblad Trouw 10 augustus 2023 onder de kop Theologisch elftal. “Hebben wij meer hoop nodig in het klimaatdebat”.  “Doemdenken heeft geen zin”, aldus de nieuwe directeur van het klimaatpanel IPCC, Bart van den Hurk, die in een interview pleitte voor een minder alarmistische toon in het klimaatdebat. Hij wil vooral de oplossingen benadrukken. Wat hebben we nodig: Hoop of vrees?

Voor Matthias Smalbrugge (hoogleraar Europese cultuur en Christendom VU A’dam) komt de motivatie om klimaatverandering tegen te gaan niet voort uit hoop of vrees, maar uit een gevoel van plicht.
Lody van der Kamp (rabbijn en schrijver) zegt in datzelfde artikel dat in zijn geloofsrichting (het Jodendom), geen ruimte is voor doemdenken. Het uitgangspunt is, zo zegt hij, dat we als mens onze verantwoordelijkheid moeten nemen wat we kunnen doen om de wereld in stand te houden.
Het team van GroeneKerken meldt in haar nieuwsbrief van 25 augustus 2023. “De afgelopen periode werden we overspoeld door het nieuws van heftige natuurverschijnselen: o.a. overstromingen, hagelstenen zo groot als biljartballen en heel veel natuurbranden. Hoe ga jij daarmee om? Word je activistisch of somber?  Hoe vinden we de rust en ruimte voor bezinning die zo nodig is in alles wat er op ons af komt? Hoe worden rust en ruimte een basis van (daad-)kracht?”
In zijn bijdrage ‘inspiratie’ meldt bisschop Mgr. De Korte in die nieuwsbrief dat de komende decennia grote gedragsveranderingen nodig zijn. Alle mensen hebben dierbaren die jonger zijn dan zijzelf. Dat feit kan hen motiveren veel zorgvuldiger dan tot nu toe met de aarde, die ons draagt en voedt, om te gaan. Het geloof dat deze aarde Gods eigendom is, vormt voor christenen, en allen die in een Schepper geloven, een extra motivatie om als hoveniers deze aarde te beschermen.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’

Bij vele concrete vragen heeft de Kerk geen reden om een definitieve opvatting te geven. Ze ziet in dat zij moet luisteren en het eerlijke debat tussen wetenschappers moet aanmoedigen met respect voor de verscheidenheid aan opinies. Maar het volstaat om een oprechte blik op de realiteit te werpen, om te zien dat ons gemeenschappelijk huis erg beschadigd is. De hoop nodigt ons uit om in te zien dat er altijd een uitweg is, dat wij steeds de richting kunnen wijzigen, dat wij altijd iets kunnen doen om de problemen op te lossen….(LS nr.61)

Voorbede

Liefdevolle God, blijft U ons inspireren met Uw H. Geest en laat ons meer oog hebben voor het belang van Uw schepping en het welzijn van alle schepselen. Versterk ons inzicht dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor het behoud van Uw schepping. Maak ons bewust van de ernst van dit vraagstuk en geef ons de wijsheid, de kracht en de inspiratie om ons gedrag hierop aan te passen.