Voorbede duurzaamheid voor het weekend van 29 en 30 april 2023

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit

Jongerenpartijen, van links tot rechts, roepen de politiek op meer aandacht te besteden aan het klimaat (Trouw, 20 april). Ze vinden het tijd voor een systeemverandering. Dit omvat onder meer stoppen met investeren in fossiele brandstoffen, groots inzetten op duurzame energiebronnen, minder verspillen en hergebruiken. De transitie moet ook eerlijk en rechtvaardig zijn. Bovendien vragen ze, heel terecht, nu al na denken over de langere termijn, om na 2030 paniekvoetbal te voorkomen.

 

Uit de encycliek Laudato si’ van Paus Franciscus

Velen van hen die de meeste middelen en economische of politieke macht in handen hebben, lijken zich vooral te concentreren op het verhullen van problemen of de symptomen ervan te verbergen door slechts te proberen enkele negatieve effecten van klimaatveranderingen te reduceren. Maar veel symptomen wijzen erop dat deze effecten steeds erger kunnen worden, als wij doorgaan met de huidige productie- en consumptiemodellen. Daarom is het dringend noodzakelijk geworden een politiek te ontwikkelen om in de komende jaren de uitstoot van koolstofdioxide en andere zeer vervuilende gassen drastisch terug te dringen door bijvoorbeeld de fossiele brandstoffen te vervangen en bronnen van hernieuwbare energie te ontwikkelen. (LS26)

 

Voorbede

Bidden wij dat zijn Stem gehoord wordt door mensen met macht en aanzien,
dat zij zich geroepen weten te luisteren naar de roep van de jongeren om een economisch systeem met minder uitputting, vervuiling en verspilling,
dat zij zich geroepen weten te werken aan een rechtvaardige wereld.