Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 3 en 4 juni 2023

Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, H. Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding/actualiteit

Artikel in de krant over goed milieugedrag.
Wetenschapper Ellen van der Werff kreeg tijdens haar onderzoek een groot inzicht. Ze zag dat mensen meer milieuvriendelijk gedrag vertonen als je hen bewust maakt dat ze al milieuvriendelijk bezig zijn. Ze gingen bijvoorbeeld al met de fiets naar het werk en deden aan afvalscheiding. Ze werden hierin positief bevestigd en aten vervolgens minder vlees. Door die positieve feedback kwamen ze als het ware terecht in een positieve “ loop”.
Dit inzicht is niet alleen van belang voor de personen die het betreft, maar ook voor de overheid en organisaties. Het advies is daarom : focus op positieve zaken en niet op dingen die we allemaal verkeerd doen.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’

Willen gedragsregels belangrijke en duurzame effecten sorteren, dan is het noodzakelijk dat het merendeel van de leden  van de samenleving vanuit een juiste motivering tot persoonlijke gedragsverandering komt. (LS. 211)

Voorbede
Wij danken U voor de vele mensen die bewust proberen duurzaam te leven om zo de aarde leefbaar te houden. Laat ons bidden.