Voorbede voor het weekend van Pasen 2023

Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, Groene Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding

Het IPCC-rapport voorspelt ondubbelzinnig dat mensen niet meer kunnen ontsnappen aan ontwrichtende gevolgen van de opwarming van de aarde. Wie nu geboren wordt, zal de schade aan ecosystemen aan den lijve ondervinden en extreem weer meemaken in veel grotere mate dan de wereld nu al ervaart. Droogte, overvloedige regenval, hitte en extreme stormen zullen de 21ste eeuw tekenen. De helft van de wereldbevolking, meer dan 3,5 miljard mensen, leeft in ‘hoogst kwetsbare’ gevarenzones.. En het ergste moet nog komen.

De mens is oorzaak en slachtoffer van klimaatverandering, maar ook de oplossing.

Het IPPC constateert dat de gemeenschappen die het minst hebben bijgedragen aan industrialisering het kwetsbaars zijn voor extreem weer en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat werpt de vraag op of de mensheid inderdaad tegen de opgave is opgewassen: de landen die zich het minst onveilig voelen moeten vooroplopen.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’

Een technologische en economische ontwikkeling die geen betere wereld en een integraal hogere kwaliteit van leven achterlaat, kan niet als vooruitgang worden beschouwd. Anderzijds gaat vaak de werkelijke kwaliteit van het leven van de mensen achteruit- door verslechtering van het milieu, de lage kwaliteit van de voedingsmiddelen of het uitgeput raken van enkele hulpbronnen- in de context van groei van de economie. (LS nr.194)

Voorbede

Pasen is voor ons een teken van nieuw leven. Bidden wij, dat we een open blik hebben voor een duurzame toekomst en ons zullen inzetten voor het goede. Laat ons bidden.