Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 28 en 29 januari 2023

Werkgroep Duurzaamheid Groene Catharinakerk Woudenberg

Actualiteit/aanleiding:  “Rijken worden almaar rijker, armen worden armer”.

Twee derde van het nieuwe geld gaat naar de rijkste 1 procent (Trouw, 16 januari 2023). Een rapport van Oxfam Novib (Nederlandse medefinancieringsorganisatie en ngo voor ontwikkelingssamenwerking) laat zien dat de mondiale ongelijkheid toeneemt.  Het vermogen van miljardairs nam vorig jaar dagelijks toe met 2,5 miljard euro. Ondertussen leed 1 op de 10 mensen wereldwijd honger. Oxam Novib ziet in de ongelijk verdeelde rijkdom een groeiend probleem. Op maandag 16 januari is in Davos het jaarlijkse World Economic Forum (WEF) begonnen in welk Forum regeringsleiders en bestuursvoorzitters van bedrijven prangende mondiale kwesties bespreken, zoals de toenemende ongelijkheid onder de mensen. Oxfam Novib pleitte aan de start van het WEF voor hogere belastingen voor de superrijken.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Sí

De rijke en de arme hebben een gelijke waardigheid want “de Heer heeft hen allemaal gemaakt” (Spr 22,2). “Klein en groot heeft Hij zelf gemaakt” (Wijsheid 6,7) en “Hij laat zijn zon opgaan over slechten en goeden” (Mt 5,45)   (LS 94)

Voorbede

Goede God, maak ons ervan bewust dat we op deze aarde één menselijke familie zijn. Wij bidden om een eerlijke en rechtvaardige verdeling van geld, goederen en macht in deze wereld om zo de kloof tussen de rijken en de armen te verkleinen. Laat ons bidden.