Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 2 en 3 september 2023

Marijke van Soest-Sikken, St Andrieskerk Leersum

Aanleiding: De Grutto staat symbool voor ons eigen leven.

In zijn nieuwe film Grutto! laat Ruben Smit zien wat het betekent dat de nationale vogel uit Nederland verdwijnt. De terugloop in biodiversiteit bedreigt uiteindelijk ook de mens. “We hebben regenwormen nodig en schimmels en bacteriën.” De grutto is een vluchteling die terechtkomt op plekken waar het wringt.

Het verhaal van de grutto staat voor een systeem, het ecosysteem waarin de boer, vogels en bodem elk hun eigen rol hebben, net als water, wormen, klei en veen, en nog tal van andere factoren. Hoeveel gras kun je produceren, en hoeveel koeien kun je dan houden? Hoeveel grutto’s kunnen er leven? Daarboven ligt het hele economische systeem, met de enorme exploitatiedrift om zoveel mogelijk melk te produceren voor de wereldmarkt. En dat is een nog groter systeem, met voer-soja- dat wordt aangevoerd uit gebieden aan de andere kant van de wereld, waarvoor tropisch regenwoud is gekapt. En dan komen we bij de grote crisis: de verandering van het klimaat en de biodiversiteit. We kunnen steeds vroeger in het jaar boeren in Nederland, maar het is ook steeds moeilijker doordat de periodes van droogte in het vroege voorjaar steeds langer worden. En dat wordt versterkt door meer en meer monocultuur. De grutto’s gaan steeds noordelijker broeden, omdat daar het voorjaar eerder begint. In IJsland duurt het groeiseizoen steeds langer, daar is een gruttoland aan het ontstaan.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Sí .

Het is noodzakelijk veel meer te investeren in onderzoek om gedrag van de ecosystemen te begrijpen en op de juiste wijze de verschillende variabelen van het effect van iedere belangrijke verandering van het milieu te analyseren. Daar alle schepselen onderling met elkaar zijn verbonden, moet van ieder ervan de waarde met liefde en verwondering worden erkent en hebben wij allen als geschapen wezens elkaar nodig. Ieder gebied heeft een verantwoordelijkheid in de zorg voor deze familie en daarom zou men een nauwkeurige inventaris moeten maken van de soorten die het herbergt, met het oog op de ontwikkeling van programma’s en strategieën van bescherming, met bijzondere aandacht zorgend voor de soorten die aan het uitsterven zijn. ( LS nr. 42 )

Voorbede

God schepper van de aarde, geef kracht en inzicht aan de mensen die zich verdiepen in de terugloop van de biodiversiteit en de verandering van het klimaat, waardoor er zoveel verloren gaat aan flora en fauna en uiteindelijk ook de mensheid schaadt. Laat ons bidden.