Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 21 en 22 januari 2023

Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

Actualiteit

Mag het Licht uit? Want iedereen heeft er last van.

Subsidies en regels moeten bedrijven ertoe aanzetten ledverlichting te gebruiken.

Volgens experts is dat niet voldoende. Want waarom zijn die lichten eigenlijk 24 uur per dag aan? Ruim 71 procent van de Nederlandse bedrijven laat binnen en buitenverlichting ’s nachts branden, concludeerden de Natuur en Milieufederaties vorig jaar na onderzoek.  In 2019 werd een motie ingediend door de Tweede Kamerleden Tom van Lee (Groen Links) en Agnes Mulder (CDA) om vanaf juli 2020 bedrijven te verplichten ledverlichting te gebruiken. Die motie is verwerkt- zo laat het ministerie van economische zaken en klimaat weten – in bestaande wetten, waarin bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Uit de Encycliek van Paus Franciscus Laudato Sí.

Men kan niet denken van uniforme recepten, omdat er specifieke problemen en beperkingen van ieder land en iedere streek zijn. Welleswaar kan ook politiek realisme vragen om overgangsmaatregelen en overgangstechnologieën, mits ze maar gepaard gaan met planning en een accepteren van geleidelijke bindende verplichtingen, maar tegelijkertijd is er altijd op nationaal en lokaal niveau veel te doen, bijvoorbeeld het bevorderen van vormen van energiebesparing. Dat impliceert het begunstigen van industriële productiewijzen met de grootste doelmatigheid op het gebied van energiegebruik en een geringer verbruik van grondstoffen, waarbij producten die vanuit energieoogpunt bezien weinig doelmatig of meer vervuilend zijn, uit de markt worden gehaald. (LS nr. 180)

Voorbede

Schepper God, help ons zuinig te zijn met energie; spoor ons aan bewuste keuzes te maken voor energiezuinige verlichting en zet ons aan tot het doven van nodeloze 24 uurs buitenverlichting, opdat ook vogels, vlinders en insecten hun nachtrust kunnen vinden. Laat ons bidden.