Aanleiding/actualiteit

De kranten van december 2021 staan bol met artikelen over gestrande legale en illegale migranten aan de grenzen van de Europese Unie. Als het gaat om de vluchtelingen- en de migrantenproblematiek, zijn er verschillende geluiden te horen. Er is weerstand en angst, voor wat de komst van zoveel mensen uit een andere cultuur kan betekenen in Europa en in ons land. Er zijn ook mensen die juist open willen staan voor migranten die naar Europa willen komen. Mensen die hen gastvrij willen verwel­ko­men, be­scher­men, onder­steunen en helpen participeren en integreren in onze samen­le­ving.

 

Relevantie:

Voor een duurzame integratie van migranten en vluchtelingen, is langdurige en volledige deelname aan de arbeidsmarkt essentieel. Taal en cultuur en wat hulp bij het vinden van (vrijwilligers)werk is dan nog maar het begin. Investeren in hun mogelijkheden en gebruik maken van hun talenten is pas echt duurzaam denken en duurzaam doen. Opleiden in beroepen en/of kwaliteiten die houdbaar zijn, zorgt ervoor dat we aan duurzame ontwikkeling van vluchtelingen en migranten werken. Een sociaal beleid moet ervoor zorgen dat migranten betrokken worden in het land van aankomst en zich er waardevol en gerespecteerd voelen.

 

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)

“De toename van migranten die de miserie en de verloedering van het milieu ontvluchten, is tragisch. Deze migranten worden door de internationale overeenkomsten niet als vluchtelingen erkend, dus dragen zij hun erbarmelijk levenslot zonder enige vorm van bescherming.  Spijtig genoeg is er een algemene onverschilligheid ten opzichte van deze tragedies, die op dit ogenblik in verschillende werelddelen plaatsvinden. Het feit dat er zo weinig gereageerd wordt op deze drama’s die onze broeders en zusters meemaken, duidt op een verlies van dat gevoel voor verantwoordelijkheid voor onze medemens, waarop iedere beschaafde maatschappij is gebaseerd”. (LS 25)

 

Voorbede

Barmhartige God, open onze harten en maak ons sterk onze angst te overwinnen en gastvrijheid te bieden aan vluchtelingen en migranten die in erbarmelijke omstandigheden en in angst, spanning en verlatenheid vastzitten aan de grenzen van Europa.  Geef hen een teken van hoop en schenk uw geest aan alle regeringsleiders en lokale bestuurders om moed en kracht tot meer saamhorigheid en solidariteit in de opvang en bescherming van deze kwetsbare mensen. Laat ons bidden.

 

logo duurzaam geloven Sint Maarten