Voorbede voor duurzaamheid voor Kerstmis 2022

Werkgroep Duurzaamheid groene Catharinakerk, Woudenberg

 

Actualiteit, aanleiding:

“Wij noemen de namen van iedereen die gestorven is aan de grenzen van Europa”  (Trouw 19 december 2022).

De actie “Noem hun namen” begon op 10 december 2022, de dag van de mensenrechten. Van Groningen tot Maastricht zijn afgelopen dagen de namen genoemd van asielzoekers die op weg naar Europa omkwamen.  Gisteren op 18 december, de internationale dag van de migrant, was de afsluiting van de actie met een herdenking op het Utrechtse Domplein, gevolgd door een stille tocht door de stad.  Asielzoekers die op zoek zijn naar een plek om te leven in vrede. Om die vrede te vinden zijn ze bereid om hun leven te riskeren op een reis die vaak lang en hachelijk is. Zij doorstaan ontberingen en zij lijden en komen hekken en muren tegen die gebouwd zijn om ze tegen te houden en zo te voorkomen dat ze hun doel bereiken. Velen betalen daar  een hoge prijs voor en komen om vanwege de strenge grensbewaking van veilige routes.  De paus roept ons op om allen die vluchten voor oorlog of honger, of gedwongen worden hun vaderland te verlaten vanwege discriminatie, vervolging, armoede en aantasting van het milieu, te omarmen.

 

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’

“De toename van migranten die de miserie en de verloedering van het milieu ontvluchten, is tragisch. Deze migranten worden door de internationale overeenkomsten niet als vluchtelingen erkend, dus dragen zij hun erbarmelijk levenslot zonder enige vorm van bescherming.  Spijtig genoeg is er een algemene onverschilligheid ten opzichte van deze tragedies, die op dit ogenblik in verschillende werelddelen plaatsvinden. Het feit dat er zo weinig gereageerd wordt op deze drama’s die onze broeders en zusters meemaken, duidt op een verlies van dat gevoel voor verantwoordelijkheid voor onze medemens, waarop iedere beschaafde maatschappij is gebaseerd”. (LS 25)

 

Voorbede:

Goede God, behoedt ons voor onverschilligheid tegenover het lot van migranten en vluchtelingen die in erbarmelijke omstandigheden en in angst, spanning en verlatenheid vastzitten aan de grenzen van Europa. Geef hen een teken van hoop en schenk Uw Geest aan alle regeringsleiders en lokale bestuurders. Schenk goede moed en kracht tot meer saamhorigheid en solidariteit in de opvang en bescherming van deze kwetsbare mensen. Laat ons bidden.