Voorbede duurzaamheid voor het weekend van 17 en 18 juni 2023

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit

Nederland staat aan de vooravond van een grote landbouw- en voedseltransformatie. Er zijn maatregelen nodig om de opwarming van de aarde en de achteruitgang van natuur, waterkwaliteit en biodiversiteit te minimaliseren. Ook het dierenwelzijn voor de 600 miljoen dieren in de Nederlandse veehouderij moet verbeteren. In een manifest voor een dierwaardige veehouderij worden hiervoor de volgden voorwaarden genoemd: ga uit van de intrinsieke waarde van het dier, zorg voor goede voeding, een geschikte leefomgeving, goede gezondheid en de mogelijkheid om essentieel natuurlijk soorteigen gedrag te vertonen.

 

Uit de encycliek Laudato si’ van Paus Franciscus

Terwijl wij op een verantwoordelijke wijze de dingen mogen gebruiken, zijn wij geroepen te erkennen dat ander levende wezens een eigenwaarde ten overstaan van God hebben (LS 69).

 

Voorbede

We bidden voor een dierwaardig bestaan voor alle dieren in de veehouderij die ook onze zusters en broeders zijn. Dat ze met liefde, respect en eerbied behandeld worden. Wij vragen om geestkracht voor hen die zich geroepen voelen een dierwaardig bestaan te realiseren voor alle landbouwhuisdieren.