Laten we bidden. 

Eeuwige God,
geef ons geestkracht en levensmoed. 

Leer ons ons weer te verbinden met de natuur en het leven, met uw schepping. 

Leer ons zo te leven, werken en bidden dat ons gemeenschappelijk huis weer zal wemelen van het leven.
Dat de kosmos in balans een gift voor de toekomstige generaties is.
Dat we niet wegwerpen maar herstellen.
Dat we ons niet afscheiden maar in gesprek gaan.
Dat we niet ons eigen eindeloze gang gaan, maar ons bekeren,
en de schepping zorg en bescherming bieden,
omdat zij uw heilige gift aan ons is.
Keer u om naar ons toe,
keer ons toe naar elkaar en naar de aarde. 

Eeuwige God,
geef ons geestkracht en levensmoed.
Om hoop te verzamelen en die opnieuw te organiseren.
Om open te dialogiseren, om volwassen te reageren, om bewustwording en menselijke waarden te ontwikkelen.
Laten we zorg dragen voor mensen, mannen en vrouwen, die weggegooid lijken,
de outcasts, de veronachtzaamden, die geen kansen hebben, en als afval op straat liggen.
Keer u om naar ons toe,
keer ons toe naar elkaar. 

Eeuwige God,
geef ons geestkracht en levensmoed.
Dat we solidair zijn met slachtoffers van milieuschade en klimaatonrechtvaardigheid.
Dat we de migratiecrisis serieus nemen. Migranten verwelkomen, begeleiden, helpen, integreren. Dat we ons hart openen, ons huis, ons land.
En kon het toch zo zijn dat die eindeloze en nutteloze oorlogen in deze wereld die ons huis is, konden ophouden. Dat we vrede scheppen.
Keer u om naar ons toe,
keer ons toe naar elkaar en naar de vrede. 

Eeuwige God,
geef ons geestkracht en levensmoed,
Laten we jongeren en elkaar oefenen in de drie menselijk talen:
die van het hoofd, die van het hart en die van de handen.
Laten we met elkaar creatief zijn,
met het oog op de realiteit en de uitdagingen van deze tijd.
Keer u om naar ons toe,
keer ons toe naar elkaar en naar de schepping.