Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 10 en 11 december 2022

Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, H. Catharinakerk Woudenberg

 

Aanleiding

Artikel over bewustwording keuzes te maken bij het boodschappen doen.
De grote ingrepen  zullen toch echt via de overheden moeten gebeuren, maar ook wij kunnen heel wat doen. Naast zonnepanelen, je huis isoleren en korter douchen kunnen we nog op een heel makkelijke manier helpen de wereldwijde CO2-uitstoot te verminderen. Als we vanaf nu naar de supermarkt gaan en dan nooit meer artikelen kopen van buiten Europa, dan zouden we op de wereldschaal enorme vermindering krijgen van vervoer per schip en vliegtuig. En daarmee dus ook een enorme vermindering van CO2-uitstoot. Het is duidelijk dat aanbiedingen van wijn uit Chili, Australië en Zuid-Afrika, de boontjes uit Kenia, de druiven uit Australië en Argentinië en ga zo maar door, ons verleiden deze producten te kopen, maar we kunnen er ook voor kiezen deze producten alleen te kopen als ze uit Europa of beter nog uit  Nederland komen. Zeker om onze eigen boeren te steunen. Als we met z’n allen goed kijken waar de producten vandaan komen en dan heel bewust zouden kiezen voor die producten die dichtbij gekweekt worden, dan zou dat een vermindering van de  CO2-uitstoot betekenen.

Uit de encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus

Daar de markt ertoe neigt een dwangmatig consumptie-mechanisme te veroorzaken om zijn producten af te zetten, worden de mensen uiteindelijk meegezogen in een wervelwind van aankopen en overbodige uitgaven. (LS nr. 203)

Voorbede

Laten wij bidden voor een kritische geest, dat wij niet achteloos “slogantaal“ en reclame achternalopen, dat wij niet passief toekijken, maar alle mogelijkheden gebruiken om  de aarde zo min mogelijk te belasten. Laat ons bidden.