Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 4 en 5 februari 2023

Ton van Leur, groene Catharinakerk Woudenberg

Actualiteit/aanleiding: Energiesteun behoedde 4000.000 huishoudens voor armoedeval (Trouw 28 januari 2023)

Ruim 1 miljoen huishoudens zouden afgelopen jaar in de energie-armoede hebben geleefd, als de overheid geen kortingen op hun gas- en stroomnota had ingevoerd. Ook de gemeentelijk overheid stelden eigen steunpotjes open. TNO benadrukt, aldus Trouw, dat dit niet wegneemt dat de ellende bij Nederlanders in energie-armoede slechts beperkt werd weggenomen door de compensatie. Energie-armoede is volgens TNO een hardnekkig probleem dat een kwetsbare groep vrij structureel treft. Een ander soort compensatie, zoals het prijsplafond dat alleen voor dit jaar geldt, zal niet iedereen uit de financiële problemen houden. Volgens een rapportage van het TNO waren er in 2022, 602.000 energiearme huishoudens (7,4% van het totaal aantal huishoudens). Het beroep op voedselbanken neemt toe. Algemeen bekend is dat armoede de waardigheid van mensen aantast. Veel vrijwilligers zijn dagelijks bezig de armoede uit de wereld te helpen. De overheid helpt ook een handje. Mensen die niet in armoede leven en zich meer kunnen permitteren zouden ook kunnen helpen door in deze tijden van klimaatverandering hun levensstijl wat aan te passen en matig om te gaan met grondstoffen en energie. Zo kan iedereen een steentje bijdragen.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Sí

Als duurzame ontwikkeling een nieuwe groei zal meebrengen, blijft het in elk geval een feit dat er vele decennialang een onverzadigde en onverantwoorde groei is geweest. Daarom moet men die groei een halt toeroepen door bepaalde weloverwogen grenzen te stellen, door zelfs op zijn schreden terug te keren voor het te laat is. Het is onhoudbaar dat er mensen zijn die almaar meer consumeren en vernietigen, terwijl anderen geen menswaardig leven kunnen leiden. Daarom is het tijd om in sommige delen van de wereld een vermindering van de groei te aanvaarden en de middelen te gebruiken voor een gezonde groei op andere plaatsen. Benedictus XVI benadrukte “de noodzaak dat de technologische geavanceerde samenlevingen bereid moeten zijn tot een sobere levenswijze door hun energiebehoefte te verminderen en hun energieverbruik te verbeteren. (LS nr. 193 Vlaamse vert.)

Voorbede

Goede God, wij bidden voor allen die kwetsbaar zijn in onze samenleving; voor hen die leven in de energie-armoede en aangewezen zijn op hulp van de Voedselbank. Laat Uw licht stralen over overheden, organisaties en vrijwilligers die de nood van deze kwetsbare mensen proberen te lenigen. Laat ons bidden.