Voorbede duurzaamheid voor het weekend van 25 en 26 februari 2023

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit

De gevreesde recessie bleef uit. Sterker nog: Nederland is Europees kampioen economische groei (4,5% in 2022), en de consument speelt daarin de hoofdrol (Trouw 15 feb). De vraag is of we daar blij mee moeten zijn, want economische groei betekent ook meer vervuiling, meer uitstoot van CO2 en meer grondstoffengebruik. In een ingezonden brief werd door iemand het voorstel gedaan om voortaan te spreken van economische woekering.

 

Uit de encycliek Laudato si’ van Paus Franciscus

Als ‘de uiterlijke woestijnen zich in de wereld vermenigvuldigen, omdat de innerlijke woestijnen zo uitgestrekt zijn geworden’, vormt de ecologische crisis een oproep tot een diepgaande innerlijke bekering. Wij moeten echter ook erkennen dat enige geëngageerde en biddende christenen onder het voorwendsel van realisme en pragmatisme vaak spotten met de zorgen over het milieu. Anderen zijn passief, zij besluiten niet hun gewoonten te veranderen en worden inconsequent. Het ontbreekt hun dus aan ecologische bekering, die impliceert dat zij alle gevolgen van de ontmoeting met Jezus in hun relatie met de hen omringende wereld tot bloei laten komen. De roeping behoeders van Gods werk te zijn, praktische handen en voeten te geven, vormt een wezenlijk onderdeel van een deugdzaam bestaan. Het is niet iets vrijblijvends en evenmin een secundair aspect van de christelijke ervaring. (LS 217)

 

Voorbede

Wij bidden om kracht en standvastigheid, dat we ons niet laten verleiden door afgoden als commercie en reclames, dat we ons niet laten afleiden door voortdurende verstrooiing of de cultus van schone schijn, maar de tijd nemen om na te denken over onze levensstijl en idealen.