Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 3 en 4 december 2022

Actualiteit/aanleiding:

Artikel in Trouw van 24 november 2022 Duurzaamheid vanuit islamitisch perspectief: ‘Elk onderdeel van de schepping is waardevol’. De mier, de spin en de bij worden expliciet genoemd in de Koran.

Hoe kijkt de islam naar dieren en de natuur? Volgens theologe en waterdeskundige Samira Ibrahim valt daar nog een wereld te winnen. ‘Vanuit mijn geloof zie ik elk element van de schepping als waardevol.’ Zuinig zijn met je spullen, geen dingen kopen die je niet nodig hebt, een spin in huis vermorzel je niet, maar breng je naar buiten. Toen zij vanuit Nederland naar Egypte verhuisde was zij  in shock toen ze zag hoe vervuild de Nijl als bron van leven was.  Er is een koranvers (21:30) waarin staat dat al het leven uit het water is geschapen. Als je zulke duidelijke religieuze teksten hebt, waarom hecht je dan zo weinig waarde aan zo’n belangrijk deel van de natuur, vraagt zij zich in het artikel af. “Als moslims geloven wij dat God de schepper is en dat wij onderdeel zijn van de schepping. Het hele universum is daar deel van en dus ook de natuur, inclusief dieren. De boodschap die zij wil uitdragen is dat zij mensen bewust wil  maken van die beeldvorming, want alles wat God heeft geschapen, heeft waarde en daar moet je als mens goed voor zorgen. Dat geldt ook voor insecten. “De mier, de spin en de bij worden expliciet genoemd in de Koran. De tekst spoort bijvoorbeeld aan om te reflecteren op het leven van de bij en om lessen te trekken uit de manier waarop bijen zich organiseren. Probeer de waarde weer in te zien van alle onderdelen van de schepping. Het gaat erom dat je moreel, verantwoord en bewust door het leven gaat”.


Uit de encycliek van paus Franciscus (Laudato Si’)

Verschillende overtuigingen van ons geloof helpen de zin van de ecologische bekering te verrijken, zoals het bewustzijn dat ieder schepsel iets van God weerspiegelt en aan ons een boodschap heeft over te brengen, of de zekerheid dat Christus deze materiële wereld in zich heeft opgenomen en nu, verrezen, woont in het binnenste van ieder wezen, het omringt met zijn genegenheid en het doordringt met zijn licht. Evenals de erkenning dat God de wereld heeft geschapen en daarin een orde en dynamiek heeft geschreven die het menselijk wezen niet mag negeren. Wanneer wij in het Evangelie lezen dat Jezus spreekt over de vogels en zegt dat “God toch niet een van hen vergeet” (Lc. 12, 6) , zullen wij dan in staat zijn ze slecht te behandelen en kwaad te doen? Ik nodig alle Christenen uit deze dimensie van de eigen bekering expliciet te maken en zo duidelijk te maken dat de kracht en het licht van de ontvangen genade zich uitstrekken tot de relatie met de andere schepsels en de hen omringende wereld en de verheven broederschap met heel de schepping tot stand brengt die de heilige Franciscus van Assisi op een zo lichtende wijze beleefde. (LS nr.221).


Voorbede

Goede God moedig ons aan tot een ecologische bekering en inspireer ons tot een grotere liefde voor elk levend wezen hier op aarde. Laat ons bidden.