Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 12 en 13 februari 2022

 

Door Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

 

Actualiteit/aanleiding

Biodiversiteit.

Wereldwijd dreigen miljoenen soorten te verdwijnen. In Nederland is de stand van zaken dramatisch, maar er is ook hoop. Dagblad Trouw gaat in de twaalf provincies op zoek naar hoe het beter kan. Deze keer: de Westbroekse Zodden (drijvende wortelmatten) nabij Utrecht. Het is bijna tweehonderdvijftig hectare laagveen met water, open landschap en groepjes bomen. Het maakt deel uit van het Oostelijke Vechtplassengebied dat een Natura2000-status heeft.

 

Relevantie

Natuurherstel in de Westbroekse  Zodden moet leiden tot de aangroei van trilveen. Voor het felbegeerde trilveen krijgt het water de ruimte. Nergens is de biodiversiteit zo groot als op dit type veen, zegt boswachter Klaas-Jan van der Linden. Het kwelwater dat van de Utrechtse Heuvelrug vandaan komt maakt de Westbroekse Zodden bijzonder. Met de juiste waterkwaliteit en goed beheer ontstaat hier een grote diversiteit aan bijzondere nieuwe soorten planten en dieren. Het water is de motor van dit gebied en het aanwezige waterplantje krabbescheer stimuleert de aangroei van trilveen.

 

Uit de encycliek van Paus Franciscus Laudato Si’ (‘Wees geprezen’ – over de zorg voor het gemeenschappelijke huis)

De catechismus leert het volgende: “De onderlinge afhankelijkheid van de schepselen is door God gewild. De zon en de maan, de ceder en het bloempje, de adelaar en de mus: het schouwspel van hun oneindige verscheidenheid en ongelijkheid betekent dat geen enkel schepsel aan zichzelf genoeg heeft. Zij bestaan slechts in onderlinge afhankelijkheid om elkaar wederzijds aan te vullen, ten dienste van elkaar”. (LS 86 Nederlandse vertaling)

 

Voorbede

God van leven, wij bidden voor allen die met zorg omgaan met herstel van de natuur voor een gezonde leefomgeving. Geef hun de stimulans om hun ecologische deugden te ontwikkelen  en in de toekomst te blijven geloven. Laat ons bidden.

 

logo duurzaam geloven Sint Maarten