Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 1 en 2 juli 2023

Marijke van Soest-Sikken, S.t Andrieskerk Leersum

 

Actualiteit (Trouw 19 april 2023)

“Als de natuur lijdt, kwijnt ook de Mens weg.”

Julie Kiveron heeft onderzoek gedaan naar de internationale sociale gevolgen van biodiversiteitsverlies. Die raakt arm meer dan rijk en vrouwen meer dan mannen. Vrouwen en meisjes lijden het meest onder droogte, zij zorgen voor de aanvoer van water. Inheemse volkeren zorgen beter voor de natuur, omdat ze ervan afhankelijk zijn. “Ik wil laten zien dat de achteruitgang van de natuur mensen nu al raakt. Het gaat niet alleen over het verdwijnen van een aantal dieren en plantensoorten, het verstoort veel meer. Als je begrijpt hoe het ecosysteem werkt, welke diensten het levert, zie je dat aantasting daarvan ook lijdt tot gezondheidsrisico’s en ongelijkheid: het raakt armen harder dan rijken, en vrouwen harder dan mannen”.

 

Kiveron 22 jr. deed als werkstudent bij ABN Amro onderzoek naar de sociale gevolgen van biodiversiteitsverlies: haar analyse wordt binnenkort gepubliceerd op het Inzichts-platform van de bank. En de sociale gevolgen zijn groot en divers. De gemeenschappen die worden geraakt, vooral de ontwikkelingslanden, hebben last van de consumptie in andere landen. De inheemse volken van wie letterlijk de leefomgeving wordt aangetast, armere bevolkingsgroepen die minder toegang hebben tot voeding, vrouwen die geen toegang meer hebben tot hulpbronnen en meer tijd kwijt zijn aan halen van water, brandhout en geneeskrachtige planten.

 

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Sí .

Het is noodzakelijk veel meer te investeren in onderzoek om het gedrag van de ecosystemen te begrijpen en op de juiste wijze de verschillende variabelen van het effect van iedere belangrijke verandering van het milieu te analyseren. Daar alle schepselen onderling met elkaar zijn verbonden, moet van ieder ervan de waarde met liefde en verwondering worden erkent en hebben wij allen als geschapenen wezens elkaar nodig. Ieder gebied heeft verantwoordelijkheid in de zorg voor deze familie en daarom zou men een nauwkeurige investering moeten maken van de soorten die het herbergt, met het oog op de ontwikkeling van programma’s en strategieën van bescherming, met bijzondere aandacht en zorgend voor de soorten die aan het uitsterven zijn. (LS 42)

 

Voorbede

Laten we bidden voor de natuur en dat er steeds meer mensen komen die zich met veel zorg en liefde bezighouden en nadenken over ons ecosysteem in een goede samenwerking en verbondenheid. Laat ons bidden.