Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 17 en 18 december 2022

Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, H. Catharinakerk Woudenberg

 

Aanleiding
Voedselbosbouw als serieus agrarisch verdienmodel.
De vraag hoe de toekomst van de landbouw er in Nederland uit moet zien is urgent. De slechte kwaliteit van natuur en water, toenemende droogte, hitte en wateroverlast, vervuiling van het milieu, geur- en fijnstofoverlast,  gezondheidsrisico’s en meer, hangen  met elkaar samen en vragen om een integrale aanpak. Voedselbossen zijn niet alleen een ideale manier om stikstof af te vangen en CO2 vast te leggen, ze leveren lekker en gezond voedsel en dragen bij aan lokale en duurzame voedselvoorziening. Ze zorgen voor vitale natuur en een aantrekkelijk en gezond landschap. Ze verschaffen verkoeling en behoud van water in deze tijd van klimaatverandering. Een voedselbos kan als zelfstandig ecologisch  systeem functioneren als het zo’n 5 hectare groot is.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’
Ook de hulpbronnen van de aarde worden geplunderd ten gevolge van opvattingen over economie en commerciële activiteiten die te zeer verband houden met korte termijn resultaat. Het verlies van wouden en bossen houdt tegelijkertijd het verlies in van soorten die in de toekomst uiterst belangrijke hulpbronnen zouden kunnen zijn, niet alleen voor de voeding , maar ook voor de genezing van ziekten en vele diensten . (LS nr. 32)

Voorbede
Bidden wij, dat wij met zorg omgaan met het milieu en zoeken naar verantwoorde oplossingen, die voor de komende generaties nog ruimte en oplossingen geven. Laat ons bidden.