Stralen van de wijsheid en de goedheid van God
– Ieder schepsel heeft een unieke waarde
Veel traditionele culturen vertonen grote eerbied voor de natuur en gebruiken deze enkel voor wat
noodzakelijk is voor het leven. Onze tijd heeft de neiging de natuur te beschouwen als gratis grondstof,
grenzeloos beschikbaar om er een verkwistende levensstijl op na te houden. Hierdoor schakelen we
onherroepelijk duizenden soorten planten en dieren uit – en dit ten nadele van de toekomstige generaties.
In zijn encycliek “Laudato si” nodigt paus Franciscus ons uit de wereld met andere ogen te bekijken en de
unieke waardigheid te zien van ieder schepsel dat God looft met zijn unieke schoonheid, een schoonheid
die ons vreugde kan geven.