Deze samenvatting volgt Laudato si’ stap voor stap en helpt een eerste idee te geven van de
inhoud. De getallen tussen haakjes verwijzen naar de paragrafen van de encycliek.

De encycliek ontleent zijn naam aan de regels van Franciscus van Assisi in zijn Zonnelied,
“Geprezen zijt Gij, mijn Heer”. Franciscus herinnert ons eraan dat de aarde, ons
gemeenschappelijke huis, “als een zuster is met wie we ons leven delen en een fijne moeder die
haar armen opent om ons te omhelzen” (1). Wij zelf “zijn stof van de aarde (vgl. Gen 2:7); ons
lichaam zelf is samengesteld uit elementen van de planeet, haar lucht laat ons ademen, haar
water schenkt ons leven en voedt ons”(2).

 

Liever een samenvatting van Laudato Si’ in gewone taal in handen? Bestel ‘Aan U alle lof’ bij je boekhandel.