Dit speciale rozenkransgebed kan gebruikt worden voor persoonlijke meditatie en bezinning op de christelijke opdracht zorg te dragen voor de schepping. De KNR zorgde voor een Nederlandse vertaling

Het rozenkransgebed kan mensen helpen bij het bidden voor het behoud van de schepping. De Franciscan Action Network, een Amerikaanse organisatie die het streven naar rechtvaardigheid van Franciscanen en Franciscaansgezinde mensen wil ondersteunen, heeft op grond van Laudato Si’ meditatieve overwegingen gemaakt bij het traditionele rozenkransgebed. Doel van deze meditaties is ons te helpen realiseren dat wij, evenals Christus, geroepen zijn om vorm te geven aan de wereld om ons heen – op een manier die onze inherente waarde en waardigheid weerspiegelt, alsook die van Gods schepping om ons heen.

Inhoud:

Blijde geheimen

Droevige geheimen

Glorievolle geheimen

Geheimen van het licht