Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 6 en 7 augustus 2022

Werkgroep Duurzaamheid groene Catharinakerk Woudenberg

Actualiteit:  vrees om waterschaarste in grote delen van de wereld

‘Het niveau van waterzekerheid in Afrika is vrijwel overal onacceptabel laag’ concludeert het eerste grote onderzoek door het Instituut voor Water, Milieu en Gezondheid van de VN. 29 procent van de 1,4 miljard Afrikanen heeft nauwelijks toegang tot drinkwater. Ook in Europa zijn de waterstanden zeer laag. In de vallei van de Po en de Tiber, de belangrijkste rivieren van Italië, staat het water historisch laag. Grote droogte en hitte, maar ook erg beperkte sneeuwval tijdens de winter in de Alpen spelen de rivieren parten. Die zijn erg belangrijk voor de landbouw in Italië. In andere Europese landen doet zich dit nu ook gevoelen, zo ook in Nederland, waar de grote rivieren naar een historisch lage waterstand zakken. Rivierbodems slijten en dat zorgt voor problemen niet alleen voor de scheepvaart, de landbouw en de natuur, maar op termijn ook voor de drinkwatervoorziening.

Relevantie:

Veel landen zijn voor hun drinkwater afhankelijk van grondwater maar door de grote droogte duurt het lang voordat het grondwaterpeil  hoger wordt. Grote delen van Afrika zijn zo verdroogd dat de grond degradeert en geen water meer vasthoudt waardoor er geen planten, grassen of bomen meer groeien. De bodem slaat dicht, bij hevige regenval spoelt de grond weg en dat leidt weer tot overstromingen, waarbij het water de oceaan in stroomt. In Tanzania is een proefproject gestart. Daar worden gaten gegraven in de vorm van een halve maan met een diameter van 6 meter op hellingen waarin het water wordt opgevangen. In een paar jaar komt in de uitgeputte grond het eerste groen omhoog, omdat het water wordt  vastgehouden. Water vloeit naar het grondwater in plaats van naar de oceaan. Door toepassing van dit soort projecten kunnen waterzekerheidsproblemen worden opgelost. In Nederland is men ook waakzaam om het IJsselmeer (onze nationale regenton) op peil te houden. Het programma Integraal Rivier Management (IRM) verwacht eind volgend jaar een toekomstvisie voor een toekomstbestendig rivierengebied te presenteren, waarin keuzes worden gemaakt voor de rivierbodems, de sedimenthuishouding en de hoeveelheid water die de Waal, Maas, Nederrijn en IJssel in de toekomst te verwerken krijgt.

 

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Sí

Een grote waterschaarste zal de kosten doen stijgen van voedsel en andere producten waarbij water nodig is. Enkele studies wezen al op het gevaar van een groot watertekort in de komende decennia, als er niet dringend iets aan gedaan wordt. De invloed  op het milieu zou duizend miljoenen mensen kunnen treffen. De controle over het water door immense multinationals zou ook één van de belangrijkste conflicthaarden van deze eeuw kunnen worden. (LS nr.31) .

Voorbede

Moge uw Geest over ons vaardig worden, uw Geest die ons waakzaam en attent maakt op dreigende waterschaarste in alle gebieden die getroffen worden door extreme droogte. Leer ons Uw schepping in eerbied te bewaren en de bronnen van leven op aarde in ere te herstellen en met elkaar te delen. Laat ons bidden

logo duurzaam geloven Sint Maarten