Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 27 en 28 augustus 2022

Marie José Reijenga en Martha  van der Worp,  H. Catharinakerk Woiudenberg

Aanleiding
Column; “klaag niet, maar kijk naar de pioniers.”
Met het weer is het nooit goed of het deugt niet. Dan is het te droog, dan te nat. Het is rustgevend om in zulke gevallen naar de pioniers te kijken. Dat ons klimaat wisselvalliger wordt is een gegeven. Daar kunnen we boos om worden, het helpt niet. Beter is het om de bakens op tijd te verzetten.

Relevantie
Bakens verzetten doen bv wetenschappers van de Wageningen universiteit, druiventelers in Nederland en ecologische boeren. Binnen 5 jaar komen nieuwe aardappelrassen op de markt die beter tegen droogte kunnen. Het zijn  de innovaties waar we niet alleen in Nederland profijt van hebben. In Afrika kan de introductie van zo’n nieuwe aardappel het verschil maken tussen leven en dood. Druiven kweken in Nederland is een voorbeeld van klaar zijn voor de toekomst als het bij ons steeds warmer wordt. Boeren die op ecologische wijze hun bedrijf om willen gooien zouden meer aandacht en financiële steun moeten krijgen.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’  (Nr. 207)
Het Handvest van de Aarde riep ons allen op , een tijd van zelfvernietiging achter ons te laten en opnieuw te beginnen, maar wij hebben nog geen universeel bewustzijn ontwikkeld dat dit mogelijk maakt. Laat onze tijd de geschiedenis ingaan als een tijdperk van de omslag naar een nieuwe eerbied voor het leven, de vastbeslotenheid om duurzame ontwikkeling te realiseren, een intensivering van de strijd voor rechtvaardigheid en vrede en de vreugdevolle viering van het leven.

Voorbede
Laten wij dankbaar zijn  voor mensen die in landen met akkerbouw op tijd de bakens verzetten en voor de wetenschappers die in relatieve stilte en zonder grote woorden, zorgdragen voor een betere wereld. Laat ons bidden.

logo duurzaam geloven Sint Maarten