Download

Voorbede duurzaamheid voor het weekend van 26 en 27 maart 2022

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit

De oorlog in Oekraïne is rede om in Europa meer voedsel te produceren en daarbij minder duurzaamheidseisen te stellen, vinden landbouworganisaties (Trouw 17 maart). Landbouworganisaties en bedrijven die chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest maken willen het terugdringen van bestrijdingsmiddelen in de Europese landbouw tegen te houden. Ze gebruiken daarbij het argument dat uit onderzoek is gebleken dat anders de landbouwopbrengsten omlaag gaan, waardoor de voedselprijzen stijgen en we afhankelijker worden van import uit het buitenland. (Trouw 21 maart)

 

Relevantie

Dat soort onderzoeken zijn echter gericht op de economische gevolgen op korte termijn en gevolgen voor natuur en milieu zijn niet meegenomen. Bovendien is de Europese voedselvoorziening is helemaal niet in gevaar. Een mislukte oogst in Oekraïne staat groenere landbouw niet in de weg (Trouw 17 maart). Daarvoor moet het voedselsysteem wel efficiënter worden, door meer voedsel te produceren voor mensen en niet voor veevoer, minder voedsel weg te gooien en voedsel dat niet nodig is voor een gezond leven, niet te produceren. Boeren die nu vee houden, zouden kunnen omschakelen naar de biologische akker- en tuinbouw.

 

Uit de encycliek Laudato si’ van Paus Franciscus

Een economische vrijheid waarvan allen (en alles) werkelijk profijt hebben, kan het soms noodzakelijk maken degenen die de meeste middelen en financiële macht bezitten, grenzen te stellen. (LS 129)

 

Voorbede

Goede God, we bidden voor hen die moeten oordelen over wetten en regels in de voedselvoorziening; dat zij zich niet alleen laten leiden door geld, macht en gevolgen op de korte termijn, maar steeds het welzijn van alle mensen, planten en dieren, bodem, lucht en water, voorop stellen.

 

 

logo duurzaam geloven Sint Maarten

Download