Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 12 en 13 november 2022

Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

 

Actualiteit

De burger koopt het land waarop de boer verbouwt.

Nadat burgers eerst samen in een windmolen of zonnedak investeerden, kopen ze nu ook samen grond om  de natuur en boeren te helpen. De voedseldemocratie is geboren.

Met trekkers rijden boeren van het platteland naar Den Haag om zich te beklagen over de plannen voor de landbouw, maar tegelijkertijd is er een tegenovergestelde beweging. Burgers trekken vanuit steden en dorpen naar het platteland, om daar grond te kopen en een vorm van landbouw mogelijk te maken die past bij de natuur en de stad, Landbouw zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen met een ruime biodiversiteit.

 

Uit de encycliek van Paus Franciscus Laudato Si’ (nr. 160)

Wat voor soort wereld willen we doorgeven aan hen die na ons zullen komen, aan de kinderen die aan het opgroeien zijn? Deze vraag betreft niet alleen het milieu afzonderlijk, omdat zij niet stuksgewijs kan worden gesteld. Wanneer wij ons de vraag willen stellen omtrent de wereld die wij willen achterlaten, verwijzen wij vooral naar de algemene doelgerichtheid, naar de zin en de waarde ervan. Als in onze ecologische inspanningen deze fundamentele vraag niet doorklinkt, geloof ik niet dat zij belangrijke effecten kunnen hebben. Maar als deze vraag moedig wordt gesteld, dan brengt zij ons onherroepelijk tot andere zeer directe vragen. Met welk doel leven wij in deze wereld? Waartoe zijn wij in dit leven geroepen? Met wat voor doel werken en strijden wij? Waarom heeft deze aarde ons nodig? Daarom is het niet alleen voldoende dat wij ons zorgen  maken om de toekomstige generaties. Wij moeten ons realiseren dat ook onze eigen waarheid op het spel staat. Wij zijn de eerste belanghebbende om een planeet door te geven die bewoonbaar is voor de mensheid die na ons zal komen. Het is een opdracht voor onszelf, omdat dit verwijst naar de betekenis van onze eigen levensweg op deze aarde.

 

Voorbede

Goede God, wij bidden voor de boeren en burgers die initiatieven nemen voor een Duurzame Samenwerking om de boeren en de natuur te helpen. Laat ons bidden.