Voorbede duurzaamheid voor het weekend van 21 en 22 mei 2022

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit

Minder vlees eten halveert ontbossing, stond groot op de voorpagina van Trouw (6 mei 2022). Hiervoor zouden we slechts 20% van het rundvlees te hoeven laten staan. Ook omwille van het klimaat zou de vleesconsumptie onmiddellijk flink moeten worden teruggeschroefd.

 

Relevantie

“Door de marketing van de vleesindustrie is de consumptie van vlees enorm gecultiveerd als luxe, gezellig, stoer, en feestelijk. We hangen onze hele identiteit eraan op,” zegt socioloog Hans Dagevos.

Hebben wij die overconsumptie van vlees, maar ook van andere dingen, werkelijk nodig voor onze identiteit? Helemaal als we weten dat dat schadelijk is voor al het leven op aarde? Kunnen wij ons onthouden van ‘te veel’ en genieten van ‘genoeg’?

 

Uit de encycliek Laudato si’ van Paus Franciscus

Soberheid en nederigheid hebben de laatste eeuw geen positieve waardering gekregen. Wanneer echter de beoefening van sommige deugden in het persoonlijke en maatschappelijke leven in het algemeen verzwakt, veroorzaakt dit veel onevenwichtigheden, ook op het gebied van het milieu. [..] Het is niet gemakkelijk deze gezonde nederigheid en een tevreden soberheid te doen rijpen, als wij absoluut autonoom worden, als wij God uit ons leven buitensluiten en ons ik zijn plaats inneemt, als wij geloven dat onze subjectiviteit bepaalt wat goed en wat slecht is. (LS224)

 

Voorbede

God laat in ons een gezonde nederigheid en een tevreden soberheid rijpen, dat we de kracht hebben om in onze consumptiemaatschappij ons te onthouden van ‘teveel’. Dat we u niet buitensluiten en luisteren naar uw stem en minder naar ons eigen ik, die nog vaak hecht aan geld en goed. Dat we de vreugde mogen ervaren van genieten van genoeg.

 

logo duurzaam geloven Sint Maarten