Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 17 en 18 september 2022

Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

 

Actualiteit

Vlees eten wordt steeds minder vanzelfsprekend.

Driekwart van de Nederlanders wil minder dieren en meer plantaardige eiwitten eten.

Dat leidt nog niet tot een lagere vleesconsumptie, maar dat is vermoedelijk een kwestie van tijd.

 

Relevantie

Een groot deel van de Nederlandse consumenten wil maatregelen van de overheid om het eten van vlees te beperken. Maar zelf tot actie overgaan en de consumptie minderen, dat is er nog niet bij  “Denken is iets anders dan doen” zegt onderzoeker Laura van Heck van het onderzoeksbureau Kieskompas. Dat ondervroeg in samenwerking met de Vrije Universiteit 8575 Nederlanders in opdracht van Pro Veg Nederland, een organisatie die actie voert tegen het eten van vlees en die plantaardige voeding propageert.

 

Uit de encycliek van Paus Franciscus Laudato Sí.

Hoewel in sommige gevallen de duurzame ontwikkeling nieuwe vormen van groei met zich meebrengen, moet men in andere gevallen met het oog op een gretige en onverantwoordelijke groei die vele decennia lang heeft plaats gevonden, er toch aan denken enigszins de pas in te houden, enkele redelijke grenzen te stellen en ook op zijn schreden terug te keren, voor het te laat is. Wij weten dat het gedrag van hen die steeds meer consumeren en verwoesten, onhoudbaar is, terwijl anderen er niet in slagen overeenkomstig de eigen menselijke waardigheid te leven. Daarom is het uur gekomen een zekere vermindering van groei in sommige delen van de wereld te accepteren en hulp te verschaffen, opdat men in andere delen op een gezonde wijze kan groeien. …

(LS nr. 193).

 

Voorbede

Goede God, wij bidden dat in ons het bewustzijn mag groeien om steeds beter

om te gaan met het voedsel, duurzamer, gezonder en beter voor het milieu. Laat ons bidden.